Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ogłoszenie –rekrutacja na staże zawodowe

Email Drukuj PDF

Rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”,

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Płatne staże zawodowe będą realizowane w lipcu i sierpniu 2022 r., w wymiarze 150 godzin. Po zakończeniu stażu zawodowego, uczennica/uczeń ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19 -  26 maja 2022 roku

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale– dokumenty należy składać bezpośrednio do Pana Pawła Tomczyka

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

W przypadku samodzielnego wydruku proszę pamiętać o tym, że dokumenty muszą być wydrukowane w "kolorze".

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu– (link do dokumentu);
 2. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach w ramach projektu – (link do dokumentu);
 3. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);
 4. Klauzula informacyjna dla ucznia/uczennicy - (link do dokumentu);
 5. Oświadczenie uczestnika projektu - (link do dokumentu);
 6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) - (link do dokumentu);
 7. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym)– (link do dokumentu);
 8. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) – (link do dokumentu);
Pozostałe dokumenty:
9. Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu - (link do dokumentu);
10. Wzór umowy o staż - (link do dokumentu);
11. Załączniki do umowy o staż:
a. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego - (link do dokumentu);
b. Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu - (link do dokumentu);
c. Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu -(link do dokumentu);
d. Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu - (link do dokumentu);
e. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż - (link do dokumentu);
f. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu - (link do dokumentu);
g. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty - (link do dokumentu);

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach: Uchwała Nr 145/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1944565,uchwala-nr-1812021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-styp.html)

Uchwała Nr XL/436/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/2451