Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Do pobrania

Email Drukuj PDF

Do pobrania:

1. Rewers wypożyczenia sprzętu

rewers wypożyczonego sprzętu
rewers wypożyczonego sprzętu 

 

2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

dojrzałości/ukończenia/promocyjnego -

 

3. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

podanie- 

 

4. Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

podanie - 

 

5. Internat

podanie - 

informacje personalne - 

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów -