Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenie - rekrutacja na kursy zawodowe

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na

- kurs Operatora urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) – 10 uczniów (1 grupa),
- kurs prowadzącego strzelanie – 10 uczniów (2 grupy po 5 osób).

organizowany w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 grudnia – 05 stycznia 2022 r.

Więcej…

Boże Narodzenie A.D. 2022

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent ds. płac

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego Referenta ds. płac w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Miejsce pracy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Księdza Stanisława Połetka 30,32-043 Skała Ogłoszenie (link do dokumentu)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, ul. ks. Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała lub przesyłać za pośrednictwem placówki pocztowej na wyżej określony adres w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. do godz. 12.00.

MON dofinansowało utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSiPO w Skale

Email Drukuj PDF

Powiat Krakowski otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 149 600,00 zł na podstawie umowy Nr 35/3300019440/388 zawartej w dniu 12 lipca 2021r pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Krakowskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale przy ul. Połetka 30. Z dotacji celowej z MON wykorzystano kwotę 149 436,80zł (80% kosztów zadania). Wkład własny powiatu na realizację zadania wyniósł 37 359,20 zł (20% kosztów zadania). Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 186 796,00 zł. Planowany termin oddania do użytku wirtualnej strzelnicy - do 31 grudnia tego roku. Wirtualna strzelnica powstała w ramach konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie 2021" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

Więcej…

“Erasmus plus– Silent scream” – Turcja

Email Drukuj PDF

W dniach 29.11. – 03.12.2021 odbyła się kolejna podróż w ramach projektu unijnego „Erasmus plus Silent scream” czyli „Stop przemocy”. Tym razem uczennice naszej szkoły: Wiktoria Lorek (kl.1l), Maria- Zlata Chuiko (kl.1i), Maryia Bialiatskaya (kl.1i) i Martyna Fordymacka (kl.3b) wraz z opiekunami: Panią Ałłą Wójcik i P. Romaną Zadęcką gościli w tureckiej szkole średniej, znajdującej się w mieście Eskisehir. Tureccy gospodarze przyjęli wszystkich uczestników bardzo miło. W pierwszym dniu programu zaprezentowali swoje pieśni i tańce ludowe oraz ugościli typowymi, tradycyjnymi daniami kuchni tureckiej. Codziennie w szkole odbywały się warsztaty związane z hasłem przewodnim projektu czyli „Stop przemocy”, w których uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele z wszystkich 6 szkół: Polski, Litwy, Grecji, Portugalii, Rumuni i Turcji. Podczas pobytu uczniowie mieli również okazję zwiedzić kurort narciarski – Bursa i przepiękny, magiczny Stambuł. Wróciliśmy do Polski pełni wrażeń, z nowymi doświadczeniami i licznymi nowymi znajomościami.

Więcej…

Podziękowanie dla firmy Jeger

Email Drukuj PDF

#MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM

Email Drukuj PDF

Uczniowie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i Oddziałów Przysposobienia Wojskowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Zespołu Szkół w Olkuszu – Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice oraz XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie w symboliczny sposób przez zbiórkę słodyczy wsparli żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy innych służb, którzy pełnią obecnie służbę na granicy polsko-białoruskiej. Płk Marcin Siudziński spotkał się z dyrektorami i uczniami tych szkół. „Jestem dumny z młodzieży województwa małopolskiego” – usłyszeli uczniowie od Dowódcy 11MBOT, który wyraził również nadzieję, iż zasilą oni wkrótce szeregi małopolskich terytorialsów. Przedsięwzięcie koordynował kpt. Robert Białowolski, Koordynator Klas CWKM i OPW na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Krakowie.

Więcej…

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent ds. płac

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego Referenta ds. płac w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Miejsce pracy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Księdza Stanisława Połetka 30,32-043 Skała

Ogłoszenie (link do dokumentu)

Strona 1 z 2

PROJEKTY
klasy mudnurowe
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny