Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenie –rekrutacja na kursy zawodowe

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Prowadzimy rekrutację na:

- kurs barmański I stopnia – 10 uczniów (1 grupa),

- kurs prawa jazdy kat. B – 10 uczniów (1 grupa),

- kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) - z wymianą butli i egzaminem UDT – 30 uczniów (3 grupy po 10 osób).

W dniu rozpoczęcia kursu każdy uczeń/uczennica muszą być pełnoletni (ukończony 18-sty rok życia).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 kwietnia 2022 – 04 maja 2022 roku

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale– dokumenty należy składać bezpośrednio do Pana Pawła Tomczyka

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Wniosek rekrutacyjny do udziału w kursie zawodowym – (link do dokumentu);
  2. Oświadczenie uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);
  3. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);
  4. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – (link do dokumentu);
  5. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w zajęciach przygotowawczych do matury) – (link do dokumentu);
  6. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu – (link do dokumentu);

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19

W przypadku uczniów/uczennic, którzy już wcześniej korzystali ze wsparcia w projekcie, podczas rekrutacji nie składają poniższych załączników:
– Oświadczenie uczestnika projektu,
– Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie,
– Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku.