Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

MON dofinansowało utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSiPO w Skale

Email Drukuj PDF

Powiat Krakowski otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 149 600,00 zł na podstawie umowy Nr 35/3300019440/388 zawartej w dniu 12 lipca 2021r pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Krakowskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale przy ul. Połetka 30. Z dotacji celowej z MON wykorzystano kwotę 149 436,80zł (80% kosztów zadania). Wkład własny powiatu na realizację zadania wyniósł 37 359,20 zł (20% kosztów zadania). Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 186 796,00 zł. Planowany termin oddania do użytku wirtualnej strzelnicy - do 31 grudnia tego roku. Wirtualna strzelnica powstała w ramach konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie 2021" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

W ramach zrealizowanego zadania „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale przy ul. Połetka 30” dostosowano dwa pomieszczenia: Aula (pomieszczenie 01), w którym użytkowany będzie system szkolno-treningowy „POJEDYNEK” oraz zaplecze techniczno-gospodarcze strzelnicy (pomieszczenie 02). Strzelnica wirtualna będzie służyła nauce i doskonaleniu umiejętności strzeleckich wśród uczniów, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa tj. uczniom klas mundurowych z powiatu krakowskiego i powiatów ościennych a także członkom organizacji proobronnych do kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią. Strzelnica stanowi kompletny, multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno-treningowy umożliwiający prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 osób strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej - karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Zdjęcia: