Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

#MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM

Email Drukuj PDF

Uczniowie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i Oddziałów Przysposobienia Wojskowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Zespołu Szkół w Olkuszu – Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice oraz XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie w symboliczny sposób przez zbiórkę słodyczy wsparli żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy innych służb, którzy pełnią obecnie służbę na granicy polsko-białoruskiej. Płk Marcin Siudziński spotkał się z dyrektorami i uczniami tych szkół. „Jestem dumny z młodzieży województwa małopolskiego” – usłyszeli uczniowie od Dowódcy 11MBOT, który wyraził również nadzieję, iż zasilą oni wkrótce szeregi małopolskich terytorialsów. Przedsięwzięcie koordynował kpt. Robert Białowolski, Koordynator Klas CWKM i OPW na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Krakowie.

Zdjęcia: