Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenie –rekrutacja na zajęcia przygotowawcze do matury

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale  do udziału w rekrutacji na zajęcia przygotowawcze do matury organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Prowadzimy rekrutację na:
1) zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego
2) zajęcia przygotowawcze z języka polskiego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 września – 05 października 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale– dokumenty należy składać bezpośrednio do Pana Pawła Tomczyka

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Wniosek rekrutacyjny do udziału w zajęciach przygotowawczych do matury – (link do dokumentu);
  2. Oświadczenie uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);
  3. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);
  4. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – (link do dokumentu);
  5. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w zajęciach przygotowawczych do matury) – (link do dokumentu);
  6. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu – (link do dokumentu);

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych do matury w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19