Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenie – rekrutacja na kurs prawa jazdy kat. B

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na kursu prawa jazdy kategorii B organizowany w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Uczeń / uczennica może rozpocząć kurs prawy jazdy kat. B nie wcześniej, niż maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem 18-stego roku życia (liczy się data rozpoczęcia kursu). W dniu egzaminu na prawo jazdy uczeń / uczennica muszą być pełnoletni (ukończony 18-sty rok życia).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 07 - 14 września 2021 roku.

Regulamin rekrutacji - (link do dokumentu);

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - dokumenty można pobrać i składać bezpośrednio w sekretariacie

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

1. Wniosek rekrutacyjny – (link do dokumentu);
2. Oświadczenie uczestnika projektu – (link do dokumentu);
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);
4. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – (link do dokumentu);
5. Formularz „Zakres danych osobowych” – (link do dokumentu);
6. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu – (link do dokumentu)
7. Protokół Komisji rekrutacyjnej – (link do dokumentu);

W przypadku uczniów/uczennic, którzy już wcześniej korzystali ze wsparcia w projekcie, podczas rekrutacji nie składają poniższych załączników:
– Oświadczenie uczestnika projektu,
– Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie,
– Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.