Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansowuje klasy mundurowe w ZSiPO w Skale

Email Drukuj PDF

19 października 2020 r. Powiat Krakowski jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań bieżących w ramach IV edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Dzięki dofinansowaniu z MON w wysokości 50 688,00 zł zostaną zakupione pakiety umundurowania dla uczniów klas mundurowych IIa LO oraz III Technikum w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Zasady projektu
W każdej edycji  nauka w ramach projektu odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły). Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych.  Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa (EW). Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi. Korzyści dla uczniów
Zakwalifikowane do projektu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.
Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

- odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

- preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

- przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;

- stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.