Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dzień Otwarty Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Email Drukuj PDF

Dołącz do Szkoły z Pasją!”- to nie tylko slogan reklamowy liceum i technikum w Skale. Udowodnił to Dzień Otwarty Zespołu Szkół, który odbył się w przedostatnim dniu kwietnia.

W części oficjalnej, która miała miejsce w hali sportowej, starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka nadał tytuły Przyjaciela Młodzieży trzem, nominowanym przez kapitułę, osobom: przewodniczącemu Rady powiatu krakowskiego Tadeuszowi  Nabagło, burmistrzowi Skały Tadeuszowi Durłakowi i st. bryg. Ryszardowi Gaczołowi - komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Mjr w st. spocz. Mieczysław Wojtasik uhonorował patriotycznym odznaczeniem sekretarz Szkoły Alfredę Kućmierczyk oraz historyków:Małgorzatę Liszkiewicz i Barbarę Krupę. Awansów wyróżnionych uczniów klas mundurowych dokonał dyrektor Szkoły Karol Papisz wraz z przedstawicielami służb, z którymi placówka współpracuje: z-cą komendanta Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Stanisławem Nowakiem, dowódcą 5 batalionu dowodzenia w Rząsce płk. Zbigniewem Rysiem, z-cą dowódcy 5 Jednostki  Ratowniczo - Gaśniczej  kpt. Zbigniewem Głąbem i sierż. Wiktorem Gajem z Kompanii Logistycznej w Rząsce.

Zespół Szkół legitymuje się wyróżnieniem „Małopolska Szkoła z Pasją”, zdobytym w konkursie Samorządu Województwa Małopolskiego, który otrzymał  m.in. za realizację innowacji pedagogicznej bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych. Dlatego uczniowie klas mundurowych zaprezentowali musztrę paradną, którą poprowadził tegoroczny absolwent nadkadet Michał Marek. Przedstawiono również widowiskowy pokaz samoobrony przygotowany przez ucznia klasy II Pawła Kanciruka, zaś dziewczęta zademonstrowały układy sportowe tańca nowoczesnego. Dzień Otwarty był również okazją do wystąpień talentów muzycznych.

W drugiej części spotkania, która odbywała się w salach lekcyjnych Zespołu Szkół, tym razem swoje pasje dydaktyczne prezentowali nauczyciele. Można było sprawdzić oko strzelając  z broni pneumatycznej do celu i obejrzeć  broń palną. Na arcylekcjach zaś dokonywano sekcji kury (biologia), spowijano gimnazjalistów w kilt (język angielski), wykazywano się zdolnościami z cudotwórstwa (fizyka, informatyka) i strategii (logistyka), a pokazy chemiczne były bombowe – tak zresztą jak całe Dni Otwarte Liceum i Technikum w Skale.

Zdjęcia: