Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Komunikat

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo

W dniu 29 lutego 2012r. Rada Powiatu w Krakowie podjęła uchwały w sprawie zamiaru likwidacji lub przekształceniu szkół w Zespołach Szkół Powiatu Krakowskiego.

Nie oznacza to, że likwidowane są Zespoły Szkół, a jedynie szkoły lub szkoła wchodząca w jego skład.

Wprowadzenie zmian w prawie oświatowym (Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 205, poz. 1206 ) spowoduje, iż od 1 września 2012r. zmianom ulegnie organizacyjny ustrój szkół ponadgimnazjalnych.

W wyniku wdrożenia nowych przepisów od 1 września 2012r. będą funkcjonować:

 1. trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa
 2. trzyletnie liceum ogólnokształcące
 3. czteroletnie technikum
 4. szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

W związku z wprowadzonymi przepisami konieczne było podjęcie przez Radę Powiatu w Krakowie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji i przekształceń poszczególnych typów szkół Powiatu Krakowskiego.

Podjętych zostało 21 uchwał, w tym o likwidacji  szkół - 16 i przekształceniu szkół - 5. Likwidacja większości szkół wynika z przepisów, jednak w większości tych szkół przynajmniej od 2 lat nie odnotowano naboru, stąd ich likwidacje nie spowodują radykalnych zmian organizacyjnych w Zespołach oraz utrudnień dostępu do nauki.

Od 1 września 2012r. nie będzie prowadzony nabór do:

 1. liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych
 2. uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dla dorosłych
 3. technikum uzupełniającego dla młodzieży
 4. zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych
 5. technikum dla dorosłych.

Zlikwidowane zostaną przede wszystkim szkoły dla dorosłych:

 1. licea profilowane dla dorosłych
 2. uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży
 3. technika uzupełniające dla młodzieży
 4. zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych
 5. technika dla dorosłych
 6. uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych
 7. technika uzupełniające dla dorosłych,

które zgodnie z nowymi przepisami zostaną przekształcone w licea ogólnokształcące dla dorosłych.

W związku z ujednoliceniem długości kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży, 2-letnie zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone w zasadnicze szkole zawodowej o 3-letnim cyklu kształcenia.

Uczniowie i słuchacze uczestniczący do w/w szkół będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach, aż do „wygaśnięcia” szkoły.

Poniżej przedstawiamy wykaz podjętych uchwał w sprawie (dot. ZSiPO w Skale):

1) Uchwała Nr XVI/164/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

2) Uchwała Nr XVI/165/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.