Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podpisanie porozumienia liceum z wojskiem

Email Drukuj PDF

Ostatni kwietniowy dzień był niezwykle ważny dla uczniów i nauczycieli skalskiego liceum i technikum. Doroczne Święto Konstytucji 3 Maja połączono w tym roku z podpisaniem porozumienia z jednostką wojskową w Rząsce oraz wręczeniem świadectw ukończenia szkoły klasom trzecim liceum i czwartej technikum.

W związku z poszerzeniem oferty edukacyjnej o klasę bezpieczeństwo publiczne tzw. "klasę mundurową" dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Halina Brzozowska i dowódzca Jednostki Wojskowej Nr 2771 w Rząsce ppłk Zbigniew Ryś w obecności szefa Sekcji Wychowawczej porucznika Jacka Nowaka oraz innych zaproszonych gości, podpisali porozumienie o współpracy. Jego cele dokument ten określa następująco: " pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz promocja profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, pozyskiwanie kandydatów do zawodowej służby wojskowej, wychowanie patriotyczne i edukacja proobronna młodzieży szkoły, integracja środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej". Obecni na uroczystości przedstawiciele władz powiatowych, radni Leszek Dolny i Jerzy Rogala wręczyli nagrody i listy gratulacyjne Starosty Krakowskiego dla najlepszych absolwentów: Katarzynie Petlic i Konradowi Drozdzowskiemu, którzy uzyskali jednakową średnią ocen ze wszystkich lat nauki 5,2.

Zdjęcia:

 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem
 Porozumienie Liceum z Wojskiem Porozumienie Liceum z Wojskiem