Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Email Drukuj PDF

W dniu 10 listopada br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Krakowskim w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Stypendia dla najzdolniejszych” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego – Priorytet II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski, pochodzący z rodzin o niskich dochodach mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 2000 zł. brutto. Stypendia otrzyma 98 osób, które spełnią ściśle określone kryteria zawarte w projekcie Regulaminu przyznawania stypendiów.

W tegorocznej edycji stypendiów ważne jest kryterium dochodu na członka rodziny, ale równocześnie wyniki w nauce ucznia oraz frekwencja. Komisja weryfikująca wnioski utworzy listę rankingową, na której znajdą się uczniowie spełniający określone regulaminem warunki. Pamiętając o tym, że są to stypendia dla najzdolniejszych, należy podkreślić, że o miejscu na liście decydować będzie: średnia ocen ze świadectwa uzyskana przez ucznia w poprzedniej klasie, w przypadku takiej samej średniej uczniów, decydować będzie wynik egzaminu gimnazjalnego, w przypadku takich samych obu w/w średnich decydować będzie dochód gminy przypadający na jednego mieszkańca (im niższy tym wyższa pozycja na liście).

Stypendia będą przydzielane zgodnie z Regulaminem według listy rankingowej do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na stypendia.

Informacji udzielać będzie Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, pok. 510, 511 tel. (012) 632-63-15, 634-42-66 wew. 573, 511 oraz szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Krakowski (pedagodzy szkolni).