Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”

Email Drukuj PDF

Powiat Krakowski otrzymał grant na realizację projektu pn. Zatrudnienie Asystenta dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ZSiPO w Skale, dla której jest organem prowadzącym, o numerze  206/WU(numer wniosku) w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Projekt „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” - link do dokumentu