Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2021/2022
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 
proponuje naukę w następujących typach szkół:

Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej
Planujemy uruchomienie następujących klas:

 • klasa wojskowa - oddział przygotowania wojskowego  projekt MON z rozszerzonymi przedmiotami:
  • geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej: zajęcia specjalistyczne
 • klasa wojskowo-policyjna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej: zajęcia specjalistyczne
 • klasa strażacko-ratownicza z rozszerzonymi przedmiotami:
  • chemia, biologia, język angielski
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej: zajęcia specjalistyczne
 • klasa humanistyczna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • język polski, historia, język angielski
  • przedmiot dodatkowy: dziedzictwo kulturowe Krakowa
 • klasa przyrodnicza z rozszerzonymi przedmiotami:
  • biologia, geografia lub chemia, język angielski
Technikum po szkole podstawowej
Planujemy uruchomienie następujących klas:
 • klasa technik informatyk rozszerzone przedmioty:
  • informatyka, język angielski
 • klasa technik logistyk rozszerzone przedmioty:
  • geografia, język angielski
 • klasa technik spedytor rozszerzone przedmioty:
  • geografia, język angielski
 • klasa technik organizacji turystyki rozszerzone przedmioty:
  • geografia, język angielski