Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dyrektorzy

Email Drukuj PDF

mgr Karol Papisz -we wrześniu 2012 roku objął funkcję dyrektora szkoły.

mgr Bogumiła Niegolewska- nauczyciel geografii. Od września 2012 roku objęła funkcję wicedyrektor.

W latach 1945-2012 szkołą zarządzało 8 dyrektorów:

dr Jan Cyrnal (1891-1978) - studiował na UJ, w 1933 r. uzyskał stopień doktora filozofii. Od 1945 r. zaczął organizować Gminne Gimnazjum w Ojcowie.

dr Bronisław Scheffner (1880-1956) - absolwent Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, 1949 r. został powołany na stanowisko dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym w Skale (1949/50).

dr Ludwik Majcherek (1902-1971) - studiował na UJ, gdzie uzyskał stopień doktora filologii polskiej i klasycznej. W 1950 r. objął stanowisko dyrektora Liceum w Skale. Pełnił tą funkcję do 1956 r.

mgr Jadwiga Galant (1906-1998) - studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie zdobyła tytuł magistra filologii polskiej. W latach okupacji pracowała na terenie Kazimierzy Wielkiej. Po wojnie uczyła języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej. W 1950 r. przeniesiona została do Skały. W 1956 r. objęła funkcję dyrektora Liceum w Skale, którą pełniła przez 16 lat. Dbała o wszechstronny rozwój szkoły. Dzięki jej zabiegom został wybudowany internat. Z jej inicjatywy teren szkoły został ogrodzony oraz powstał ogródek oddzielający budynek szkoły od stawu. W 1972 r. odeszła na emeryturę po 42 latach pracy.

mgr Kazimierz Roś (ur.1932) - w 1965 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie ze stopniem magistra historii. Był dyrektorem Liceum w latach 1973-1975 r.

mgr Maria Wieczorkowska (1938-1991) - studiowała na UJ na wydziale matematyczno-chemicznym, od 1961 r. pracowała w Liceum w Skale jako nauczyciel, od 1975 r. pełniła funkcję dyrektora szkoły. Dzięki niej w murach szkoły było miejsce dla Liceum Rolniczego, a przez krótki czas dla Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Zmarła w wieku 53 lat.

dr Ryszard Mierzejewski (1991/92) - pierwszy dyrektor z konkursu

mgr Halina Brzozowska - absolwentka LO w Skale, po ukończeniu studiów podjęła pracę tutejszym Liceum jako nauczyciel matematyki. W 1992r. objęła funkcję dyrektora. Dzięki jej staraniom poprawiły się warunki nauki w Liceum. Nawiązała współpracę z władzami gminy i powiatu zabiegając o budowę nowego budynku. Funkcję dyrektora pełniła do roku 2012.

 

 

mgr Maria Jakubek - nauczyciel biologii. Od 2005 r. do 2012 r. pełniła funkcję wicedyrektora szkoły.