Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

TECHNIK LOGISTYK

Email Drukuj PDF

Młodzież technikum będzie mogła realizować innowację pedagogiczną „bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych” w oddziałach mundurowych.

Technik logistyk

z rozszerzonymi przedmiotami:
geografia lub fizyka,
język angielski lub matematyka

Zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Szczególnie poszukiwanym dziś fachowcem jest specjalista do spraw logistyki (ang. Logistics Specialist), który zajmuje się planowaniem i zarządzaniem przepływu surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych między własną firmą a przedsiębiorstwami współpracującymi. Logistyk ma na celu zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez sprawne zajmowanie się zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, a także planowaniem dystrybucji oraz transportu dla firmy. Szansę odnalezienia pracy w tym zawodzie mają absolwenci, którzy posiadają dobrą orientację w branży, gospodarce, sektorze transportowym oraz mają wymagane umiejętności, czyli potrafią szybko podejmować decyzje, logicznie myśleć oraz pracować pod presją czasu. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar właściwemu klientowi, we właściwej ilości, o właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.


Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

AU.22 Obsługa magazynów
AU.32 Organizacja transportu

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  • zarządzania zapasami,
  • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
  • zarządzania gospodarką odpadami,
  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Chcąc poprawić elastyczność i zdolność adaptacyjną firmy na rynku poszukuje się logistyków, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie