Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

11 listopada. Dzień Święta Narodowego

Email Drukuj PDF

„O wojnę powszechną za Wolność Ludów!
Prosimy cię Panie”.
Adam Mickiewicz

 

W krótkim artykule chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów historycznych związanych z naszym Świętem Narodowym. Pomijam zupełnie sprawy militarne. Są on tak obszerne, że wykraczają zupełnie poza ramy niewielkiej wypowiedzi.

Słowa Adama Mickiewicza oddają intencję części europejskiej elity intelektualnej drugiej połowy XIX wieku. Widziała ona w gwałtownym wstrząsie politycznym, swoistej militarnej katastrofie, ratunek dla dążeń sił rewolucyjnych zmierzających do całkowitego przeobrażenia naszego kontynentu. Zmiany miały dotyczyć realiów społecznych, ale przede wszystkim przynieść wolność ludom. Narodową, polityczną, społeczną. Polakom miały przynieść niepodległość.

O wojnę powszechną prosili wizjonerzy, poeci, politycy. Na pewno nie chciało jej społeczeństwa Europy. „Prosty lud” zamieszkujący ziemie polskie znajdujące się we władaniu Rosji, Niemiec i Austro-Wegier wojny się obawiał i jej nie wyglądał.

Ale Europa powoli dojrzewała do globalnego konfliktu. Na przełomie XIX i XX wieku zawiązano dwa sojusze polityczno-militarne. Pierwszy z nich trójprzymierze łączył Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Drogi natomiast, zwany trójporozumieniem lub Ententą, składał się z Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji. Już w 1907 r. obydwa bloki militarne były gotowe do walki. Jednak lata mijały, a do wojny nie dochodziło. Kryzysy marokańskie, aneksja Bośni i Hercegowiny przez Wiedeń, wreszcie wojny na Bałkanach nie doprowadziły do otwartego konfliktu na skale europejską. Stary kontynent zdawał się powoli usypiać, a społeczeństwa doby „bell epok” w wojnę po prostu nie wierzyły. Poza tym kto mógł przypuszczać, że los gotuje światu taką hekatombę?

Więcej…

Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansowuje klasy mundurowe w ZSiPO w Skale

Email Drukuj PDF

19 października 2020 r. Powiat Krakowski jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej na realizację zadań bieżących w ramach IV edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Dzięki dofinansowaniu z MON w wysokości 50 688,00 zł zostaną zakupione pakiety umundurowania dla uczniów klas mundurowych IIa LO oraz III Technikum w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Zasady projektu
W każdej edycji  nauka w ramach projektu odbywa się przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły). Projekt ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych.  Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa (EW). Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi.

Więcej…

Instagram w epoce baroku?

Email Drukuj PDF

Instagram w epoce baroku? Jakie zdjęcia wrzucane byłyby w tym czasie na portal społecznościowy? Wyzwanie stworzenia zdjęć obrazujących idee i hasła epoki baroku podjęli uczniowie klasy 2TL5 w ramach zajęć z języka polskiego.

#barok #czasgoninas #przemijanieżycia #klepsydrasymbolśmierci #czaspłynie #vanitas #czas #krótkośćżywota

Więcej…

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Email Drukuj PDF

W piątek, 16 października 2020 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych oraz nadanie awansów kadetom. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, uroczystość była podzielona na dwie tury. Społeczność Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale powiększyła się w obecnym roku szkolnym o kolejne cztery klasy pierwsze. Prawdziwymi uczniami szkoły pierwszoklasiści stali się, kiedy to uroczyście złożyli ślubowanie godnego reprezentowania szkoły i sumiennej nauki.

Ślubowanie złożyli uczniowie:

Klasa I a liceum ogólnokształcącego – oddział przygotowania wojskowego

Klasa I b liceum ogólnokształcącego o profilu – innowacja pedagogiczna, klasa wojskowo-policyjna oraz przyrodniczo-turystyczna

Klasa 1 Technikum informatycznego

Klasa 1 Technikum logistycznego

 

Więcej…

Projekt "Praktyki zagraniczne - kluczem do sukcesu" - podsumowanie

Email Drukuj PDF

Narodowe Czytanie "Balladyny"

Email Drukuj PDF

" Matko, w lesie są maliny,

Niechaj idą w las dziewczyny,

Która więcej malin zbierze,

Tę za żonę pan wybierze"

( Balladyna, akt I, scena III )

W sobotę 5 września br. odbyła się dziewiąta edycja Narodowego Czytania. Ta społeczna kampania promująca czytelnictwo została zainicjowana przez ówczesnego prezydenta wspólną lekturą "Pana Tadeusza" w 2012r. W kolejnych edycjach czytano dzieła wybitnych polskich twórców, m.in.: Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego.

Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF

W związku z zakwalifikowaniem powiatu krakowskiego do strefy czerwonej od poniedziałku tj. 19 października 2020r. szkoła przechodzi na nauczanie zdalne. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.

Ponadto wszystkie wyjazdy na strzelnicę oaz na basen zostają odwołane. Będą one realizowane po powrocie uczniów do stacjonarnego trybu nauki.

Zaczynamy praktyki zawodowe na Krecie

Email Drukuj PDF

Praktyki zawodoweMiesięczne praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich technikum Informatyk i Logistyk rozpoczęły się. W tym roku w ramach Erasmus+ uczniowie wyjechali na Kretę.

Pierwsze wrażenia z wyjazdu można przeczytać poniżej lub na stronie projektu

Więcej…

Zakończenie projektu Erasmus+

Email Drukuj PDF

Wraz z wrześniem kończy się czas realizacji projektu Erasmus+ Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości 2018-1-PL01-KA229-050552_1 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Naszymi partnerami przez ostatnie dwa lata były cztery szkoły z Włoch, Turcji, Hiszpanii i Portugalii.

Podczas działań projektowych młodzież i nauczyciele z partnerskich placówek poznawali różne formy i aspekty dziedzictwa ludowego i przemysłowego oraz krajobrazu kulturowego z różnych regionów i krajów. Były one pretekstem do podejmowania zadań związanych z przedsiębiorczością. Młodzież dokonywała analiz ekonomicznych i projektowała logotypy dla włoskich gospodarstw z winnicami i gajami oliwnymi. W Polsce dokonano analizy krakowskiego rynku pamiątek oraz projektowano firmy wykorzystujące dziedzictwo przemysłowe. W Turcji miała miejsce debata o dziedzictwie kulturowym, a w Hiszpanii uczestnicy spotkania oceniali wpływ masowej turystyki na zabytki i przyrodę. Z powodu epidemii Covid-19 nie udało się zorganizować wyjazdu do Portugalii, którego tematyka miała dotyczyć cyfrowych aspektów dziedzictwa kulturowego.

Więcej…

Strona 1 z 3

AKTUALNE PROJEKTY
klasy mudnurowe
ITSzkoła
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny