Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jubileuszowy VI Zjazd Absolwentów przeszedł do historii

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 19 czerwca obchodził jubileusz 65-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego. Na VI Zjazd Absolwentów zorganizowany z okazji urodzin Szkoły przybyło ponad 300 osób. Były wśród nich władze powiatu krakowskiego: starosta Józef Krzyworzeka, wicestarosta Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Marek Piekara, członek Zarządu Arkadiusz Wrzoszczyk, dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska. Radna powiatu Elżbieta Duda jako absolwentka szkoły wręczyła dyrektorowi ZSiPO w Skale Karolowi Papiszowi okolicznościowy list gratulacyjny z wyrazami uznania za działalność na rzecz szkoły. Uroczystość zaszczyciły także władze miasta: burmistrz Tadeusz Durłak, przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Penkala, sekretarz Tadeusz Boroń oraz radni miejscy. Żelazny jubileusz skalskiego liceum świętowali również wszyscy partnerzy szkoły, m.in. dowódca jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 Jacek Kukuła, dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych na czele z dyrektorem Administracji Szkół w Skale Wojciechem Dolińskim.

Uroczystość, której mottem stały się słowa J. Zagórskiego "Wszystko, co piękne jest -przemija, wszystko, co piękne jest -zostaje", rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez ks. Bąka - absolwenta liceum, spowiednika w Bazylice Miłosierdzia i ks. kanonika Jana Robaka - proboszcza parafii w Skale. Oprawę mszy zapewnili uczniowie, nauczyciele i absolwenci. Znakiem łączącym pokolenia w tej części obchodów była obecność podczas mszy dwóch sztandarów: nowego dzierżonego przez poczet uczniowski i starego -poniesionego przez absolwentów z lat 70.

Dalszą część święta, która przebiegała w hali widowiskowej, poprowadzili absolwenci - szefowie Komitetu Organizacyjnego: Danuta Wilk i mjr Zbigniew Morawski oraz tegoroczny abiturient Krzysztof Rudziński. Wg koncepcji autorki programu Agnieszki Opalskiej była to sentymentalna podróż w czasie. Kolejne 6 dekad rozpoczynały prezentacje multimedialne, ilustrujące rzeczywistość danego dziesięciolecia, po czym następowało odniesienie do najważniejszych wydarzeń z życia szkoły. Wspomnienia o dyrektorach, nauczycielach, uczniach i zdarzeniach przedstawiała młodzież w modnych w danym czasie strojach. Budowano symboliczną oś czasu, śpiewano i tańczono w rytmach charakterystycznych dla epok melodii. Każdy z etapów wieńczyła przysłowiowa wisienka na torcie w wykonaniu absolwentów. Był to m. in. występ operowy Mieczysława Domagalskiego z akompaniamentem Grażyny Rodek,  skecz  Danuty Morawskiej i Roberta Błachno, filmowe zagadki o profesorach, za które można było zdobyć pamiątkowy długopis.

Był też czas na podziękowania za pracę na rzecz rozwoju szkoły. Dyrektor Karol Papisz  uhonorował grawerem inicjatora powstania nowego budynku liceum ś.p. Zbigniewa Kasprzyka. Grawer został złożony na ręce żony- Zofii Kasprzyk. Drugi grawer wyrażający wdzięczność otrzymała wieloletnia dyrektor liceum Halina Brzozowska, która nie tylko w sensie dosłownym szefowała przeprowadzce szkoły do nowego budynku, ale również wprowadziła ją w nową, elektroniczną, erę metodyki nauczania.  Owacyjne brawa i kwiaty od swoich uczniów i wychowanków otrzymał emerytowany polonista Andrzej Mentel i najstarsi absolwenci z lat 50, na których czekały pamiątkowe dyplomy. Nestorem Jubileuszu był lekarz Stanisław Goraj. Dostojna atmosfera towarzyszyła także podczas wręczenia nagród. Z rąk starosty krakowskiego otrzymał ją dyrektor placówki Karol Papisz, zaś nagrody dyrektora otrzymali obecni nauczyciele i pracownicy szkoły. Całość obchodów w hali wieńczył dynamiczny pokaz sprawnościowy w wykonaniu uczniów klas mundurowych, fajerwerki, skandowanie nazwy szkoły oraz piosenka zaśpiewana przez wicedyrektor Bogumiłę Niegolewską. Przy jej refleksyjnych słowach: "Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnia nasze sny i marzenia, plany" popłynęły kolejne łzy wzruszenia. W takiej atmosferze wspólnie odśpiewano piosenkę "Upływa szybko życie" i  - jak przystało na urodziny -skonsumowano 25-kilogramowy tort w kształcie książki i serc. Ufundowany został przez absolwentów- państwa Mosurów - właścicieli piekarni i cukierni Skalanka. Wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali również jubileuszowe broszury oraz specjalną edycję "dolara" z wizerunkiem patrona szkoły W. Łokietka. Nominał banknotu wynosił "Milion złotych.... wspomnień  LO w Skale" i był symbolem czasu, który przynosi zyski przez całe życie. Po wykonaniu pamiątkowej fotografii, uczestnicy Zjazdu udali się przed budynek szkoły, aby dokonać uroczystego aktu wkopania drzewa pokoleń. Czerwony dąb ma przypominać wszystkim rocznikom o ponadczasowych wartościach i postawach, które kształtowane były w czasach chodzenia do szkoły średniej.  Potem nastąpił czas na koleżeńskie spotkania w klasach, oglądanie starych kronik, pisanie anegdot do kuferka wspomnień oraz na bal do białego rana w Hotelu Jurajskim.

Pozostają wspomnienia przy kawie pitej z pamiątkowej filiżanki i filmie z Jubileuszu:

https://www.youtube.com/watch?v=2jjFQUyzmqA

Zdjęcia: