Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Email Drukuj PDF

Młodzież technikum będzie mogła realizować innowację pedagogiczną „bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych” w oddziałach mundurowych.

Technik organizacji turystyki

z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, język angielski

Absolwent tego kierunku organizuje działalność turystyczną, przygotowuje, sprzedaje, realizuje, rozlicza imprezy i usługi turystyczne, udziela informacji turystycznej, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych. Może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Wieloletnia współpraca naszej szkoły z Ojcowskim Parkiem Narodowym daje realną szansę na zdobycie licencji przewodnika terenowego. Istnieje możliwość odbywania praktyk w bliskim sąsiedztwie szkoły z uwagi na bogatą  bazę noclegową, gastronomiczną i punkty informacji turystycznej. Szkoła współpracuje z biurem turystycznym Ojcowianin z Ojcowa, Biurem Podróży Jordan z Krakowa i Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, zaś w przygotowaniu jest podpisanie porozumienia  o współpracy z Wyższą Szkołą Turystki w Suchej Beskidzkiej.