Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt BEZPIECZNA + - sprawozdanie z realizacji

Email Drukuj PDF

Projekt "BEZPIECZNA +” w ZSiPO w Skale

Uczniowie klas mundurowych, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna "Bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych” w listopadzie i grudniu realizowali atrakcyjne  zajęcia finansowane w ramach projektu „BEZPIECZNA+” którego autorami byli Ewa Morawska oraz Paweł Tomczyk. Projekt obejmował  zajęcia z alpinistyki oraz zajęcia taktyczne ASG. W ramach zajęć realizowano następujące bloki tematyczne: rodzaje węzłów i nauka wiązania, zjazdy na linach, wspinaczka, przeprawy przez przeszkody terenowe, zajęcia terenowe przy użyciu technik alpinistycznych.

ASG to blok obejmujący naukę postaw strzeleckich, budowę broni, taktykę zieloną, taktykę czarną, sposoby poruszania się na polu walki, współdziałanie w grupie oraz grę terenową. Zajęcia odbywały się  na poligonie w Pasterniku podczas tzw. dnia mundurowego w ramach zajęć specjalistycznych.

Przeprowadzone zajęcia służyły przede wszystkim promowaniu aktywności uczniów oraz kształtowaniu w nich aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Wspólne zainteresowania tematem służyły budowaniu więzi interpersonalnych i doskonaliły umiejętności psychospołeczne. Zajęcia rozwijały w kadetach samodyscyplinę, dokładność, cierpliwość, umiejętności koncentracji. Kształtowały  odpowiedzialność za siebie i współćwiczących opartą na  zdrowej rywalizacji sportowej.

Nabytą wiedzę i umiejętności kadeci wykorzystają podczas obozu survivalowego oraz podczas wymarszów kondycyjnych odbywających się zgodnych z regulaminem klas mundurowych. Doskonalone umiejętności poświadczone certyfikatami, przydatne będą przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych i dadzą  dodatkowe atuty podczas rekrutacji do służb mundurowych.

Zdobyte środki finansowe w ramach projektu „BEZPIECZNA +”  pozwoliły uatrakcyjnić ofertę zajęć specjalistycznych dla uczniów naszej Szkoły.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ Z PROJEKTU

„BEZPIECZNA +”

W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Tytuł projektu

Ilość uczniów biorących udział

Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

 

BEZPIECZNA +

- Zakładana w projekcie 75 uczniów.

(kl.Ia, Ib, Ic,IIa)

- Uczestniczyło w projekcie 72 uczniów

Zajęcia organizowane były przez LOK w Krakowie.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas mundurowych, w których realizowana jest innowacja "Bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie  zajęć z alpinistyki oraz zajęć taktycznych  ASG. W ramach zajęć realizowano następujące bloki tematyczne: rodzaje węzłów i nauka wiązania, zjazdy na linach, wspinaczka, przeprawy przez rzekę i inne przeszkody terenowe, zajęcia terenowe przy użyciu technik alpinistycznych. ASG to blok obejmujący naukę postaw strzeleckich, budowę broni, taktykę zieloną, taktykę czarną, sposoby poruszania się na polu walki, współdziałanie w grupie oraz grę terenową. Zajęcia odbywały się  w piątki podczas tzw. dnia mundurowego w ramach zajęć specjalistycznych. Projektem zostało objętych 72 uczniów klas mundurowych.

Młodzież naszej szkoły pochodzi w ogromnej większości ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, przez co dostęp do takich zajęć jest utrudniony lub wręcz niemożliwy ze względów finansowych. Proponowane przez nas zajęcia służyły przede wszystkim promowaniu aktywności uczniów oraz kształtowaniu w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Zajęcia organizowane dla młodych ludzi o wspólnych zainteresowaniach służyły budowaniu więzi interpersonalnych i doskonaleniu umiejętności psychospołecznych. Zajęcia służyły uczeniu samodyscypliny, umiejętności koncentracji, kształtowały odpowiedzialność, dokładność, cierpliwość, zdrową rywalizację sportową.

Nabytą wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystają podczas obozu survivalowego oraz podczas wymarszów kondycyjnych zgodnych z regulaminem klas mundurowych. Uczniowie nabyli poświadczone certyfikatami umiejętności, które przydatne będą przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych i dadzą im konkretne punkty podczas rekrutacji do służb mundurowych.

Wnioski: Aplikować do podobnych projektów jeżeli będzie taka możliwość.

Uwagi: Projektem zostało objętych 72 uczniów. W pierwotnym założeniu miało być objętych 75 uczniów. Jeden z uczniów z kl.IIa  zrezygnował z nauki w ZSiPO w Skale – Paweł Łypik. Uczeń John Graff – Warburton został przeniesiony do klasy IIb o profilu biologiczno – chemicznym. Uczeń  kl.Ic Technikum Nazar Zhdaniuk zrezygnował z realizacji innowacji „Bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych”.

Koordynator projektu

Paweł Tomczyk