Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rekrutacja na szkolenie dla nauczycieli -AutoCad

Email Drukuj PDF

Zapraszamy nauczycieli  Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na:

Kurs Autodesk i AutoCad (dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale).

organizowany w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach ” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Zajęcia realizowane będą w Grupa4BIM ul. Królewska 57 Kraków

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.08 - 06.09.2022 roku

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ul. Ks. Stanisława Połetka 30 – dokumenty można pobrać i składać bezpośrednio  do Koordynatora szkolnego, Pana Pawła Tomczyka – gabinet 1.14,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

W przypadku samodzielnego wydruku proszę pamiętać o tym, że dokumenty muszą być wydrukowane w „kolorze”.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz rekrutacyjny do udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli – (link do dokumentu);
  2. Oświadczenie uczestnika projektu – (link do dokumentu);
  3. Klauzula informacyjna dla nauczyciela – (link do dokumentu);
  4. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie –  (link do dokumentu);
  5. Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku – (link do dokumentu);
  6. Zakres danych uczestnika projektu  – (link do dokumentu);
  7. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu – (link do dokumentu);

Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli.

Rekrutacja na kurs dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na:

- Kurs Autodesk i AutoCad (dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale).

organizowany w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach ” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Zajęcia realizowane będą w budynku Grupa4BIM ul. Królewska 57 Kraków

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.08 – 06.09.2022 roku