Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kadeci z rąk gen. bryg. A. Dębczaka otrzymali certyfikaty ukończenia III edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Email Drukuj PDF

Najmłodsi żołnierze Rzeczpospolitej z Zespołu Szkół w  Skale - To kadeci, którzy wiedzą, czego chcą, potrafią stawiać i osiągać cele, a jest to umiejętność nie do przecenienia, gdyż to oni są przyszłością Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej; będą kierowali sprawami tego kraju i regionu. Zespół Szkół w Skale jest jedną z najlepiej prowadzących projekt MON szkół w Polsce – powiedział generał brygady Artur Dębczak podczas wręczenia państwowych certyfikatów, potwierdzających ukończenie projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wojskowych.

W czwartek - 29 kwietnia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 30 uczniów odbierało z rąk generała brygady Artura Dębczaka – dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” państwowe certyfikaty ukończenia klas wojskowych. W przemówieniu generał porównał rangę uroczystości do przysięgi wojskowej i wyraził przekonanie, iż  absolwenci swoją dalszą drogę kariery zwiążą z wojskiem, podejmując służbę zawodową w Wojskach Obrony Terytorialnej lub - po 12- dniowym szkoleniu - zostając żołnierzami rezerwy. Ten krótki czas przygotowania wynika z faktu, iż realizując projekt MON zdobyli już największą część wiedzy i umiejętności żołnierza rezerwy. Podziękował także rodzicom i nauczycielom za współpracę w kształceniu tego najmłodszego rodzaju polskich sił zbrojnych.

W uroczystości wzięli również udział: poseł na Sejm RP Elżbieta Duda, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, członek Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, dowódca 6 Batalionu Logistycznego 6 Brygady Powietrznodesantowej ppłk Grzegorz Pałasz oraz przedstawiciele służb mundurowych współpracujących ze szkołą.

Realizacja programu służy temu, aby najmłodsze pokolenie żołnierzy Rzeczpospolitej dbało w przyszłości nie tylko o granice, ale i stabilizację w państwie -  podkreśliła pani poseł na Sejm RP Elżbieta Duda- bezpieczeństwo zaś jest priorytetem, ponieważ ono jest gwarantem rozwoju osobistego każdego człowieka. Poinformowała również, że decyzją premiera RP Mateusza  Morawieckiego i sekretarza stanu, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubów - Zespół Szkół w Skale otrzymał 4 mln zł na rozbudowę placówki. Słowa podziękowania generałowi Arturowi Dębczakowi za docenienie pracy w Zespole Szkół wyraził Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Zwrócił też uwagę na czasochłonność działań, zaangażowanie  nauczycieli i służb współpracujących ze szkołą oraz wartość samego programu, który kształtuje charakter młodych ludzi. Zespół Szkół  w Skale nazwał miejscem, gdzie te charaktery są naprawdę  wykuwane.

Gratulacje kadetom oraz wszystkim, którzy mieli wpływ na ich wykształcenie złożył również burmistrz miasta i gminy Skała Krzysztof Wójtowicz. Sukces naszej młodzieży cieszy tym bardziej, że Wojsko Polskie jest darzone największym szacunkiem ze wszystkich służb mundurowych. Uroczystość była też okazją do wręczenia nagrody za najlepsze wyniki w nauce i wzorową postawę nadkadetowi Dawidowi Woźniakowi. Całość zwieńczył wpis do księgi pamiątkowej, pokaz musztry paradnej, prowadzonej przez nadkadeta Dominika Skopowskiego i samoobrony, przygotowanej pod kierunkiem multimedalisty sportów walki Tomasza Blasińskiego. Uroczystość w żołnierskim stylu poprowadził starszy kadet Dominik Włoczewski.

Relacja w Kronice TVP Kraków

Zdjęcia: