Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Egzamin dla klas mundurowych ze Skały

Email Drukuj PDF

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

W ramach tego programu 6 batalion logistyczny objął patronatem uczniów z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych ze Skały. 11 stycznia 2019r. licealiści przystąpili do końcowego egzaminu oceniającego poziom ich wyszkolenia. Sprawdzian składał się z dwóch etapów, pierwszym był test wiedzy teoretycznej następnie sprawdzian umiejętności praktycznych. Egzamin miał za zadanie sprawdzenie umiejętności z terenoznawstwa, regulaminu, musztry indywidualnej i zespołowej, zakres wiedzy medycznej, taktyki zgodnej z zasadami BLOS oraz budowa broni kbs Beryl.

Podopieczni naszych instruktorów znakomicie  poradzili sobie z wyzwaniem jakim był egzamin po prawie 1,5 roku nauki z przedmiotu „Edukacja wojskowa” czego wynikiem są bardzo dobre oceny z egzaminu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Cały artykuł do poczytania

Zdjęcia: