Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rajd SKARBY POWIATU – sukces młodych krajoznawców

Email Drukuj PDF

Dnia 15 czerwca 2018 r. odbył się kolejny rajd turystyczny „Skarby Powiatu – w 100-lecie odzyskania niepodległości – z szacunkiem dla dziedzictwa i z myślą o przyszłości”. W wydarzeniu tym brały udział reprezentacje szkół z Powiatu Krakowskiego – z Krzeszowic, Skawiny, Czernichowa i Skały. Głównym organizatorem był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, przy współudziale Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krakowie. Imprezie patronował Powiat Krakowski, który również ufundował puchary i nagrody. W sumie w rajdzie wzięło udział około 70 osób.

Początek rajdu miał miejsce wiele dni wcześniej, gdyż uczestnicy otrzymali materiały pomocne do merytorycznego przygotowania się. Zazwyczaj podczas rajdów z tego cyklu, poszczególne reprezentacje rywalizują między sobą, chcąc uzyskać jak najwyższą punktację. Start usytuowany był obok kościoła św. Mikołaja w Białym Kościele. Młodzież wraz z opiekunami udała się stamtąd na poszczególne punkty kontrolne zlokalizowane w Dolinie Kluczwody, w Dolinie Będkowskiej, obok kulminacji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Grodzisko, 512 m.n.p.m.) i na mecie zlokalizowanej na terenie schroniska młodzieżowego w Łazach.
Na punktach kontrolnych należało wykonać szereg zadań, w tym m.in. ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, odpowiedzieć na szereg pytań krajoznawczych, rzucić granatem do celu, rozpoznać gatunki roślin, obliczyć odległość rzeczywistą na podstawie skali mapy. Warto zaznaczyć, że pierwszy punkt kontrolny zlokalizowany został w miejscu zrekonstruowanej granicy między zaborem austriackim i rosyjskim (znajduje się tam stosowna tablica i słupy graniczne). Młodzież miała za zadanie zaśpiewać hymn Polski właśnie w tym miejscu – symbolicznie nawiązując do 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, kiedy zakończyły się wreszcie zaborcze podziały.
Jednym z utrudnień była świadomość, że istnieje punkt kontrolny, który jest fałszywy – tzn. nie jest zaznaczony na mapie, ale istnieje w rzeczywistości. Kto się dobrze znał na mapie, ten się tam nie zgłosił… Jednak chyba najtrudniejszym zadaniem okazało się przejście całej trasy (około 12 km) w wyznaczonym czasie. Te grupy, które pobłądziły, przeszły o wiele więcej kilometrów!
W końcu wszyscy jednak dotarli na metę, gdzie czekał na nich poczęstunek w postaci mięsnej i bezmięsnej. Wszak młodzi krajoznawcy – patrioci, musieli uzupełnić zasoby energii. Rywalizacja okazała się wyrównana, wszystkie reprezentacje podeszły poważnie do udziału w rajdzie, w pełni angażując się i wykazując wysoki poziom merytoryczny i sprawność fizyczną. Puchary i dyplomy wręczał zwycięskim reprezentacjom wicestarosta Powiatu Krakowskiego, pan Marek Piekara, który swą obecnością uświetnił zakończenie rajdu. Dyrektor ZSiPO w Skale, pan Karol Papisz, podziękował uczestnikom, nie zapominając o opiekunach młodzieży, którzy również wykazali się sprawnością organizacyjną, zapewniając swoim podopiecznym bezpieczeństwo podczas wędrówki.
I i II miejsce zajęły reprezentacje z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Skawinie,
III miejsce natomiast jedna z grup z ZSiPO w Skale
.
Sędziami na punktach kontrolnych byli uczniowie kilku szkół krakowskich (jako bezstronni arbitrzy), zrzeszeni w Oddziale Małopolskim PTSM.
Można mieć nadzieję, że dzielność i wysoki poziom przygotowania jakie wykazali uczestnicy rajdu, jest należytym hołdem oddanym naszym Przodkom, którzy doprowadzili do zmartwychwstania Polski. Bo krajoznawstwo wydaje się właściwą dla pokojowych czasów formą wyrażania patriotyzmu. A zaradność i dzielność wykazane przez młodych uczestników rajdu, kto wie, może się kiedyś przydać jeszcze w trudniejszych czasach…
Zdjęcia: