Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Święto Szkoły 2017

Email Drukuj PDF

"Gdyby nie książki, które przeczytaliśmy, bylibyśmy gorszymi ludźmi"
- słowa laureata literackiej Nagrody Nobla Mario Vargasa Llosy przyświecały tegorocznym obchodom Święta Szkoły.

Przybyli na nie: wicestarosta Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, wicekonsul Ukrainy Maksym Muzyczko, Marek Piekara- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Tadeusz Durłak - burmistrz miasta i gminy Skała, Jolanta Penkala- przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale, Janina Grela- członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Leszek Dolny i Piotr Trzcionka- radni Powiatu Krakowskiego, dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 5 brygadier Jacek Kukuła, kpt. Krystian Pawłowski - dowódca Kompani Logistycznej 5 Batalionu Dowodzenia, kpt. Zbigniew Gądek z batalionu Logistycznego 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, podkom. Grzegorz Błeszczyński- komendant komisariatu Policji w Skale, ks. kanonik Jan Robak- proboszcz parafii w Skale, brat Pio- Rafał Stróżyński - dyrektor Domu Pomocy Braci Albertynów w Ojcowie, Wojciech Doliński - dyrektor Administracji Szkół w Skale, Dorota Dryjka- Zębala - dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwanowicach, Grzegorz Kowalik- dyrektor Centrum Kultury w Skale, Paweł Niewiadomski - przewodniczący komisji oświaty Rady Miasta w Skale, emerytowana dyrektor Halina Brzozowska i wicedyrektor Maria Jakubek, przedstawiciel szkoły Bezpieczeństwa Publicznego Apeiron oraz mjr w st. spocz. Mieczysław Wojtasik - prezes Stowarzyszenia Pokoleń Żołnierzy Republiki Pińczowskiej oraz Danuta Wilk- prezes Stowarzyszenia Absolwentów.

Dyrektor Karol Papisz w inauguracyjnym przemówieniu zwrócił uwagę na nieustającą gotowość placówki do podejmowania nowych wyzwań. W wakacje przez dwa tygodnie 4 nauczycieli kształciło się w ośrodkach uniwersyteckich w Anglii w ramach projektu UE "Edukacja językowa szansą na rozwój szkoły". Z kolei młodzież od września uczestniczyła w tygodniowym, ministerialnym projekcie Przedsiębiorcy bez granic w Krakowie, odbywała wymianę międzynarodową z Izraelem, a 18 listopada wyjeżdża do Włoch na miesięczne praktyki w ramach projektu UE "Staże zagraniczne- teoria w praktyce". Natomiast maturzyści, dzięki Fundacji Prometeusz, doskonalą swe umiejętności matematyczne na tygodniowym obozie naukowym w Krynicy Górskiej. Wyjątkowy rok dla szkoły naznaczyło szczególnie rozpoczęcie pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej, tworzącego certyfikowane piony wojskowe. Uczniowie skalskich klas mundurowych po szkoleniu poligonowym i złożeniu przysięgi wojskowej, staną się żołnierzami rezerwy RP. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych, otrzymają dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości oraz wydarzeniami na świecie, Dyrektor zwrócił również uwagę na kruchość niepodległości. Do faktu, że nie jest ona nam dana raz na zawsze, odnieśli się także przemawiający goście: wicestarosta Tadeusz Nabagło i burmistrz Tadeusz Durłak, którzy gratulowali szkole rozwoju i zaprosili na zbliżający się jubileusz 750-lecia lokacji Miasta Skała

Za tę pracę Dyrektor Szkoły wyróżnił nauczycieli i pracowników administracji i obsługi nagrodami. Otrzymali je: wicedyrektor - Bogumiła Niegolewska, polonistka Agnieszka Opalska, matematyk Barbara Bratek, nauczyciel WF - Ewa Morawska, informatyk Sylwester Gieszczyk oraz Alfreda Kućmierczyk, Józefa Cyganek, Edyta Wnęk, Elżbieta Boroń i Piotr Jach. Nagrodą Starosty Krakowskiego został wyróżniony historyk - Paweł Tomczyk.

Zgodnie z tradycjami patriotycznymi i mundurowymi Szkoły na uroczystości miały miejsce: pokaz musztry paradnej prowadzonej przez kadeta Oskara Barczyka, akt przekazania sztandaru, który teraz poniosą: Oskar Brzeziński, Piotr Kubik, Kamil Tarasek z klasy II, ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar oraz awanse uczniów klas mundurowych, których dokonali kpt. Krystian Pawłowski, brygadier Jacek Kukuła i dyrektor Karol Papisz. W tym roku nominacje otrzymali:

stopień kadeta: Barbara Bierca, Kamila Kućmierz, Aleksandra Srebnicka, Kamil Tarasek, Gabriela Zgadzaj, stopień starszego kadeta: Oskar Barczyk, Bartosz Marek, Marta Soczówka, Nikola Węgiel, Michał Wlazło, stopień nadkadeta: Kornelia Rosa, Natalia Wójcik, stopień kadeta z klasą: Ernest Frosik, Justyna Komenda, Kamil Lepiarczyk, Patrycja Pycia, Grzegorz Wójcik, Alicja Tucharz, Grzegorz Świgoń.

Uroczystość zwieńczył program artystyczny "Więcej światła!". Była to etiuda o współczesnym pokoleniu, która zadawała pytania o to, kto lub co nami rządzi. Przestrzegała przed zjawiskiem metaignorancji, definiowanej formułą "nie wiem, że nie wiem".  Przypominała też, że książki dają świadomość, możliwość rozpoznania i nazwania swojej sytuacji. W ten sposób oddają człowiekowi wolność.

Samorząd uczniowski pożegnał zebranych upominkiem książkowym, przygotowanym w ramach szkolnej akcji bookcrossingowej "Książki są jak motyle- pozwólmy im latać!", a rozmowy kuluarowe trwały jeszcze przy przygotowanym przez nauczycieli i Radę Rodziców poczęstunku.

Pozostało tylko powrócić do tych chwil jeszcze raz, oglądając wideorelację z przedstawienia i fotografie.

https://www.youtube.com/watch?v=-Jqb8wmo-L0

Nagranie przedstawienia i zdjęcia wykonał Rafał Domagalski, absolwent szkoły.

Zdjęcia: