Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Strzelec Wyborowy

Email Drukuj PDF

W piątek 03 listopada 2017r. uczniowie klas I – szych realizujących innowację pedagogiczną „Bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych” uczestniczyli w kursie strzeleckim w ramach grantu edukacyjnego „strzelec wyborowy”. Zajęcia były realizowane na strzelnicy w Pasterniku przez instruktorów Firmy FARO. Podczas szkolenia, uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego zachowania na strzelnicy, poznali budowę broni karabinka AK5, pistoletu maszynowego UZI, pistoletu GLOCK, MCM margolin oraz pistoletu shotgun. Uczestnicy poznali zasady prawidłowego celowania i przyjmowania postaw strzeleckich. W trakcie zajęć praktycznych ćwiczyli umiejętności strzelania z wyżej wymienionej broni. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach ASG - to blok obejmujący naukę postaw strzeleckich, budowę broni, taktykę zieloną, sposoby poruszania się na polu walki, współdziałanie w grupie oraz grę terenową.

Zajęcia szkolenia strzeleckiego cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Pozwalają im nie tylko doskonalić umiejętności strzeleckie, ale także pracować nad własnym charakterem, ćwiczyć dyscyplinę, umiejętność koncentracji, cierpliwość i dokładność. Nabytą wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystają podczas obozu survivalowego, wymarszów kondycyjnych oraz zawodów strzeleckich.

Zdjęcia