Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Warsztaty kulturowe

Email Drukuj PDF

W naszej szkole zostały przeprowadzone przez p. Annę Łuszcz warsztaty kulturowe dotyczące Wielkiej Brytanii. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Edukacja językowa szansą na rozwój szkoły”. Na spotkaniu byli obecni wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie, tj.: Joanna Jarzmik, Bogumiła Niegolewska, Joanna Rogozik, Sywlester Gieszczyk. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako część projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cele projektu to:

-podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz polepszenie umiejętności językowych,
-poznanie nowych metod, technik i narzędzi oraz zwiększenie kompetencji dydaktycznych i warsztatowych nauczyciela języka angielskiego,
-zwiększenie dostępności do obcojęzycznych materiałów dydaktycznych co przyczyni się pośrednio do wzrostu kompetencji językowych uczniów.

Cele są realizowane poprzez organizację kursów językowych i metodycznych dla 4 nauczycieli (uczestników mobilności) w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcia: