Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dzień otwarty 27.04.2017

Email Drukuj PDF

Ponad 250 uczniów z 12 gimnazjów gościło na Dniu Otwartym Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych w Skale, który odbył się 27.04 2017r. Renoma najlepszej mundurowej szkoły średniej szkoły  zatacza coraz szersze kręgi, czego dowodem jest fakt, że uczą się w niej osoby z coraz odleglejszych miejsc. Również widać to było podczas Dnia Otwartego, którego gośćmi byli nie tylko uczniowie z opiekunami z zaprzyjaźnionych,  sąsiednich gimnazjów, ale również z Krakowa, Wolbromia, Olkusza, Wadowic a nawet Kijowa.

Podczas pierwszej części uroczystości, mającej miejsce w hali sportowej, młodzież zaprezentowała najbardziej widowiskowe elementy: pokaz musztry paradnej, taniec cheerleader oraz skecze, które pokazywały, że w liceum i technikum w Skale można rozwijać swoje talenty, np. muzyczne, sportowe czy językowe i otrzymywać wsparcie w indywidualnych potrzebach. Gwoździem programu okazał się jednak mistrzowski pokaz samoobrony, który zaskakiwał zawodowym przygotowaniem,dynamiką i wykorzystaniem chwytów karate i judo. Pasje uczniów zostały także nagrodzone podczas gali mistrzów, wśród których znaleźli się m.in. kończący szkołę wicemistrz Polski w kolarstwie Szymon Tracz, medalista, zdobywca brązowego pasa - judoka Sławomir Skocz, kolarz Bartosz Marek, kickxbokser Oskar Barczyk oraz uczniowie z wyróżniającymi osiągnięciami w edukacji i laureaci konkursów: Patrycja Piekaj, Klaudia Browarnik, Monika Wójcik,Krystian Bubak,Tymoteusz Kurzyński, Kacper Morawski, Wojciech Gugulski, Michał Rudowski i Daniel Browarnik.

Ten wszechstronny rozwój młodzieży nie byłby możliwy bez wielokrotnego zaangażowania osób, które gościły na uroczystości: Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skale Jolanty Penkali, Przewodniczącej Komisji Edukacji Publicznej Janiny Greli, Radnego Powiatu Krakowskiego Piotra Trzcionki, Dyrektora Administracji Szkół Wojciecha Dolińskiego, Dyrektora Gimnazjum w Skale Dariusza Ziarkowskiego, zastępcy dowódcy 5 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krakowie st. kpt. Michała Majdy, kierownik Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji -aspiranta Moniki Głogowskiej,aspiranta Andrzeja Strózika, kapitana Krystiana Pawłowskiego dowódcy Kompanii Logistycznej, Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Grzegorza Kowalika, redaktor naczelnej miesięcznika "Kronika Gmin i Miasta Skała" Marty Parzelki, szefowej Stowarzyszenia Absolwentów Danuty Wilk. Tytułem Przyjaciela Młodzieży Dyrektor Szkoły Karol Papisz uhonorował w tym roku Kustosza Zamku w Pieskowej Skale Olgierda Mikołajskiego oraz Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze Mariusza Rolkę.

Pierwszą część Dnia Otwartego kończyła prezentacja oferty szkoły, której dokonała wicedyrektor Bogumiła Niegolewska wraz z germanistką Romaną Zadęcką. Oprócz decydujących o charakterze szkoły klas mundurowych, zaproponowano młodzieży realizację innowacji pedagogicznej "Człowiekiem jestem" dla humanistów, zaś uczniom wybierającym się do technikum oprócz specjalność informatycznej i logistycznej, nowe zawody: technik obsługi turystycznej, technik spedytor i technik fotografii. Propozycje skalskiej szkoły średniej kuszą atrakcjami: wymiany międzynarodowe z Izraelem i Niemcami, skoki spadochronowe, kursy samoobrony, pierwszej pomocy, pływania, obozy survivalowe, granty strzelca wyborowego i teatralne, możliwość bezpłatnego wypożyczenia munduru i co rzadkie - kompletu podręczników dla klasy I.

W drugiej części uroczystości uczniowie gościli na pokazach z pierwszej pomocy, chemii, biologii, logistyki, informatyki, języka angielskiego, polskiego i hiszpańskiego. Można się było również nauczyć strzelać, poćwiczyć chwyty samoobrony, wzmocnić poczęstunkiem i ucieszyć z wygranego gadżetu. Teraz pozostaje czekać na kolejne odwiedziny a rekrutacja trwa do 12 czerwca.

Zdjęcia: