Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Święto Szkoły - Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Skale

Email Drukuj PDF

Po listopadową zadumę każdego roku warto udać się do skalskiej szkoły średniej, gdzie – zgodnie z patriotycznymi priorytetami wychowania - Święto Szkoły łączy się ze Świętem Niepodległości.

Msza Święta sprawowana przez księdza Dominika Kostona i Marka Bladego rozpoczęła obchody Święta Szkoły. Po niej uczestnicy uroczystości przemaszerowali do hali sportowej,  gdzie  odbył się pokaz musztry paradnej „mundurowych” klas drugich, ślubowanie uczniów klas pierwszych, awanse kadetów  i program artystyczny.

 

Święto zgromadziło wielu gości. Były wśród nich władze powiatu krakowskiego, władze miasta oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą: starosta Józef Krzyworzeka, przewodniczący Rady  Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Marek Piekara, radni Leszek Dolny i Piotr Trzcionka,  Janina Grela – przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu, przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Penkala, radny Paweł Niewiadomski, dowódca Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 Jacek Kukuła, aspirant Andrzej Strózik z Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciele V Batalionu Dowodzenia w Rząsce: sierżant Wiktor Gaj, kapral Wojciech Kowalczyk, st. szer. Sławomir Kołodziejczyk, szer. Robert Woltański , aspirant Andrzej Strózik przedstawiciel policji powiatowej,  Ojcowskiego Parku Narodowego: dyrektor Józef Partyka, Alicja Subel i Janusz Glanowski z Ośrodka Dydaktyczno-Edukacyjnego OPN,  Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum w Skale z szefową panią Danutą Wilk, lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych,  prezes i członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu Maria, prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Skale oraz przedstawiciele Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, emerytowani nauczyciele wraz z wieloletnią dyrektor – Przyjacielem Skały- Haliną Brzozowską.

Licznie przybyli również rodzice uczniów klas pierwszych  oraz uczniów klas „mundurowych” , którzy otrzymali  wyróżnienia w postaci awansów.

Stopień kadeta otrzymali:  Bovsunivskyi  Andrii,  Frosik Ernest,  Ptasińska Natalia, Urbaniak Izabella

Stopień starszego kadeta: Dymacz Ewelina, Goraj Łukasz, Komenda Justyna, Lepiarczyk Kamil, Świgoń Grzegorz, Pycia Patrycja, Rosa Kornelia, Tucharz Alicja,  Wójcik Grzegorz, Wójcik Natalia

Stopień nadkadeta : Paulina Woźniczka

Najwyższy stopień Kadeta z klasą: Kurzyński Tymoteusz , Tabak Karolina, Wójcik Monika

Wzruszająca dla wszystkich była także chwila przekazania dyrektorowi placówki Karolowi Papiszowi sztandaru Stowarzyszenia Żołnierzy AK Inspektorat  Maria w Skale przez kombatanta kpt. Mariana Cyganka, którego życzeniem było, aby to właśnie młodzież tej szkoły poniosła ich historię odwagi i poświęcenia w przyszłość. Sztandar wprowadził poczet złożony z dorosłych dzieci kombatantów AK, w tym wieloletniej nauczycielki liceum Agaty Tarnówki.

Tradycyjnie podczas Święta Szkoły dyrektor wręczył nagrody zasłużonym nauczycielom:  Sylwii  Dyk , Joannie Jarzmik,  Ewie Morawskiej (WF), Romanie Zadęckiej, Pawłowi Tomczykowi oraz pracownikom administracji  Elżbiecie Miziak, Krystynie Pogan i pracownikom obsługi : Elżbiecie Jach, Halinie Krzynówek, Marianowi Senkarze.  Łza wzruszenia zakręciła się w oku podczas pożegnania pani Ewy Morawskiej. Jak wielką rolę – oprócz nauczania fizyki -pełniła ona w szkole, obrazowo przedstawiła w laudacji wicedyrektor szkoły Bogumiła Niegolewska.

Po refleksjach programu artystycznego pt. ”Lustra” dobrze było ogrzać się jesienną kawą i radością z kolejnego spotkania.

Jego fragmenty (musztrę paradną  i program artystyczny) można obejrzeć na filmach zamieszczonych pod adresem:

https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-i-Placówek-Oświatowych-w-Skale-351886991565284/?fref=ts

oraz

https://www.youtube.com/watch?v=iqpIVn4zktY

Tradycyjnie obydwa te elementy Święta Szkoły zostały ponownie przedstawione dla całej społeczności miasta podczas Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Skale.

Zdjęcia: