Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Staże zagraniczne w Technikum

Email Drukuj PDF


Staże zagraniczne, czyli sposób na teorię w praktyce

Projekt „Staże zagraniczne – teoria w praktyce” jest realizowany przez ZSiPO w Skale w okresie 01.09.2016 – 31.08.2017. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 207 434,27 PLN.

Szkoła opracowała projekt w odpowiedzi na potrzebę poprawy kompetencji zawodowy młodych osób pochodzących z małej miejscowości, jaką jest Skała oraz z jej okolic. Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz polepszenie umiejętności językowych, głownie w zakresie słownictwa branżowego i wyrównanie w ten sposób szans naszych uczniów na zatrudnienie. Działania projektowe dążą też do zwiększenia samodzielności, przedsiębiorczości, innowacyjności myślenia oraz świadomości międzykulturowej i tolerancji uczestników.

Projekt przyniesie również wymierne korzyści samej szkole oraz organizacji partnerskiej, którą jest firma Vitalis GmbH ze Schkeuditz w Niemczech. Mamy nadzieję, że współpraca międzynarodowa wpłynie na podniesienie umiejętności zarządzania i komunikacji w języku obcym kadry organizacji partnerskich oraz że wpłynie na podniesienie ich prestiżu, zintensyfikowanie działań mobilnościowych i polepszenie jakości kształcenia zawodowego.

„Staże zagraniczne – teoria w praktyce” to projekt skierowany do 20 dziewcząt i chłopców kształcących się w kierunkach technik informatyk i technik logistyk. Uczniowie z tych kierunków wyjadą na przełomie listopada i grudnia 2016 r. na czterotygodniowe staże organizowane w Niemczech. Podstawowym założeniem staży jest umożliwienie uczniom i uczennicom zdobycia praktyki zawodowej w niemieckich przedsiębiorstwach, co ma wpłynąć na podniesienie ich kompetencji zawodowych i tym samym zwiększenie ich szans w poruszaniu się na rynku pracy. Poza kompetencjami zawodowymi uczestnicy nabędą też lub podniosą kompetencje osobiste, społeczne oraz językowe. Umiejętności uczniów zostaną potwierdzone przez dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, co z pewnością stanowić będzie istotny punkt w ich CV i zwróci uwagę potencjalnych pracodawców.

Przed rozpoczęciem staży zagranicznych uczestnicy wezmą w szkole udział w przygotowaniu kulturowym, pedagogicznym i zawodowym do mobilności oraz w kursie języka niemieckiego, zapoznając się ze słownictwem stosowanym w branżach zgodnych z ich kierunkami kształcenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Niemczech pokryte zostaną z budżetu projektu.