Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Po spotkaniu młodzieży polsko-izraelskiej słów kilka…

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo (Ladies and gentleman) – tekst głównie dla Grona Pedagogicznego (dla młodzieży będzie apel).

Uff!!! Udało nam się to nie lada przedsięwzięcie zakończyć sukcesem (tak myślę!!!). Nie byłoby to możliwe bez ogrooooomnego wysiłku całego zespołu a może Zespołu (Szkół i Placówek Oświatowych.) Dziękuję za pomoc wszystkim a szczególnie niżej wymienionym:

Dyr. Karol Papisz – wspomaganie, nadzór i kontrola, udzielenie wsparcia dla samej idei spotkanie młodzieży, organizacja przepustki na wjazd na teren OPN, lobbing w wielu sprawach organizacyjnych, zaproszenie i zadbanie o oficjalnych gości, przemówienia, powitania i pożegnania, pomoc w kompletowaniu prezentu dla szkoły z Izraela, czynny udział w części integracyjnej – taniec belgijski!

Koordynatorzy grup ( 5)
Dorota Zadora – identyfikatory, puzzle, kreatywność i pomysły na warsztaty
Anna Łuszcz –
korespondencja, przygotowanie merytoryczne młodzieży do warsztatu
Ałła Wójcik - przygotowanie merytoryczne młodzieży do warsztatu
Joanna Jarzmik – tłumaczenie przed i podczas imprezy (wszystkie teksty angielskie) i tłumaczenie na żywo – arcy trudne i stresujące, przygotowanie merytoryczne młodzieży do warsztatu
Roma Zadęcka – prezent dla szkoły z Izraela, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem warsztatów
Anna Kowalik – oprawa części oficjalnej, teksty dla prowadzących spotkanie, pomoc przy tańcu belgijskim, teksty przemówienia na cmentarzu, nauka śpiewu i dobór utworu, zamówienie autokaru, negocjacje w sprawie gołębi, redakcja zaproszeń i aktu erekcyjnego, konsultacja przy produkcji filmiku reklamowego o szkole i wiele innych działań….
Agnieszka Opalska – oprawa muzyczna części oficjalnej i warsztatowej (konsultacja i nadzór nad zgraniem muzyki)
Anna Dobrzycka- kontakt ze Stowarzyszeniem Opieki nad Zabytkami w Skale, opieka nad cmentarzem, porządkowanie monumentu, wiązanki i znicze, przygotowanie techniczne ceremonii zasadzenia drzewka pamięci, wykonanie prezentacji o Skalskich Żydach na stronę szkoły, cenny kontakt z prof. Rościszewskim – zaaranżowanie jego obecności podczas uroczystości
Ewa Morawska - Rogała – koordynacja działań organizacyjno- porządkowych, aranżacja hali na czas spotkania i warsztatów, opieka nad grupą szybkiego reagowania, przygotowanie poloneza i tańca belgijskiego oraz prowadzenie warsztatów tanecznych, zakup balonów, przygotowanie tuby na akt erekcyjny
Sylwester Gieszczyk – nagłośnienie na hali oraz na zewnątrz obiektu  podczas ceremonii sadzenia drzewka i ceremonii pamięci, przygotowanie prezentacji o szkole, koordynacja działań sekcji porządkowej
Joanna Rogozik – projekt i wykonanie zaproszeń
Andrzej Zbieżek – filmowanie i montaż oraz opieka nad grupa fotograficzną, wykonanie części prezentacji o szkole (filmik promocyjny)
Barbara Krupa – dekoracja hali – pomysł, aranżacja i opieka nad sekcją dekoratorską
Ewa Morawska – organizacja i przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości oraz młodzieży biorącej udział w spotkaniu, kontakt ze sponsorami oraz pomoc w organizacji zwiedzania Zamku w Pieskowej Skale
Joanna Książek - Czapla – pomoc przy organizacji przerwy kawowej na hali, opieka nad cmentarzem, dostarczenie wiązanek
Małgorzata Liszkiewicz - akcja balony

Pozostałym nauczycielom dziękuję za organizację pracy dydaktycznej w tym dniu z młodzieżą niezaangażowaną w projekt i opiekę podczas części oficjalnej oraz wsparcie duchowe. Wszystkim za pomoc i cenne uwagi, wspaniałą zespołowa pracę, gotowość do pomocy i nieużywanie słów „nie” lub „nie da się”

Event Manager