Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Święto Szkoły

Email Drukuj PDF
14 październik to w naszej szkole dzień wyjątkowy. Łączy bowiem dwie ważne uroczystości – Dzień Patrona, którym jest król Polski, Władysław Łokietek oraz Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich ludzi związanych ze szkolnictwem, a więc nauczycieli, pracowników, uczniów i ich rodziców. Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa jeszcze z innego względu. Ten rok jest bowiem szczególny dla całej naszej społeczności lokalnej – czcimy w nim dwoje wyjątkowych, wybitnych ludzi związanych z naszym miastem i gminą. Są to założycielka miasta Skała – błogosławiona Salomea oraz błogosławiony Jan Paweł II, który jest honorowym mieszkańcem Skały.
 
O randze wydarzenia świadczy obecność wielu zaproszonych gości:

Wicestarosta Powiatu Krakowskiego – pani Urszula Stochel

Dyrektor Wydziały Edukacji – pani Lidia Pycińska

Dyrektor Wydziału Zarządzenia Kryzysowego – pan Marian Paszcz

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale – pani Jolanta Penkala

Ksiądz Kanonik Jan Robak – proboszcz parafii w Skale

szef Regionalnego Węzła Łączności w Krakowie – pan kapitana Zbigniew Morawski (który jest absolwentem naszej szkoły)

Przewodniczący Związków Pracowniczych Regionalnego Węzła Łączności w Krakowie – pan Jerzy Windak

szef logistyki w tymże Biurze – pan chorąży Robert Szymborski

przedstawiciel Komendy Policji Powiatowej – młodszy aspirant pani Beata Dulewicz

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale – pan Grzegorz Kowalik

Cieszy nasz również liczne grono rodziców.

Piękną tradycją naszej szkoły jest składanie ślubowania uczniów klas pierwszych na sztandar właśnie w tym doniosłym dniu. Nad całością tej części uroczystości czuwali przedstawiciele zaprzyjaźnionego 5 batalionu dowodzenia w Rząsce, z którym współpracujemy od dwóch lat – chorąży Piotr Kwinta i plutonowy Michał Furman.

Ślubowali uczniowie trzech pierwszych klas:

1a – bezpieczeństwo publiczne i humaniści

1b – bezpieczeństwo publiczne

1c – turystyka

Wróżniono również uczniów klasy 2b, którzy z rąk pani Dyrektor otrzymali akty nadania im stopnia starszego kadeta za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.

Są to: Katarzyna Łodzińska, Jakub Bałtowicz, Piotr Drozdzowski, Maciej Grzebinoga, ….

Wielu uczniów otrzymało również stopień młodszego kadeta.

„Żaden człowiek nie ma ścieżek gotowych
Rodzimy się jak gąszcz,
Który może zapłonąć podobnie jak krzak
Mojżesza
lub może uschnąć” -

słowa z wiersza Karola Wojtyły przyświecały całej uroczystości, która przygotowana została dzięki zaangażowaniu wielu osób – nauczycieli, opiekunów, rodziców i uczniów. Wszystkim składamy gorące podziękowania
 

Zdjęcia: