Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uroczystość poświęcenia Sztandaru Szkoły

Email Drukuj PDF
„Człowiek musi bez przerwy wybierać, czy ma płonąć czy tylko się tlić,
Jeśli za coś nie warto umierać- nie warto dla tego żyć”
 
 
W niedzielę 17 października w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale odbyła się doniosła uroczystość, która na trwałe wpisze się w historię szkoły- przekazanie i poświęcenie nowego sztandaru szkoły.
Zjazd Absolwentów z okazji Jubileuszu 60-lecia Szkoły, który odbył się w czerwcu 2009 roku, stał się okazją do zbiórki funduszy na wykonanie godnego następcy wysłużonego już – niemal 60-letniego sztandaru.

Sztandar  będący symbolem historii i tradycji szkoły stał się znakiem, który łączy tych, którzy opuścili jej progi,  obecnych i przyszłych pokoleń uczniów- symbolem życia i trwania w szkole najważniejszych wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny.

Poczet sztandarowy złożony z absolwentów skalskiego liceum w składzie: chorąży sztandaru- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów 2009 Robert Morawski, asysta sztandaru: Stanisława Lewczuk i Urszula Wilk,  poniósł nowy sztandar na mszę świętą koncelebrowaną przez proboszcza ks. kanonika Jana Robaka, który dokonał aktu poświęcenia.

Kolumna uczniów nowo otwartej klasy o nazwie:  bezpieczeństwo publiczne edukacja dla służb mundurowych oraz dźwięki marsza w wykonaniu skalskiej Orkiestry Włościańskiej poprowadziły nowy sztandar do hali widowiskowej. Tam nastąpiło odczytanie Aktu Fundacji Sztandaru i podpisanie go przez przedstawicieli absolwentów, powiatu, gminy, parafii i szkoły. Swoje podpisy złożyli: w imieniu fundatorów- Danuta Wilk, w imieniu władz powiatu - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło i dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska, wiceburmistrz Skały Dawid Żuchowicz, proboszcz Jan Robak i gospodarz uroczystości dyrektor Halina Brzozowska oraz rodzice chrzestni nowego sztandaru.

Następnie Poczet Sztandarowy Absolwentów przekazał sztandar na ręce dyrektora i rodziców chrzestnych. Zostali nimi Zofia Dzierżek- wieloletnia nauczycielka języka polskiego w tej  szkole i Marian Cyganek- żołnierz AK, partyzant, niestrudzony nauczyciel patriotyzmu wielu pokoleń młodzieży, nagrodzony tytułem „Przyjaciela Szkoły”. Halina Brzozowska po złożeniu podziękowaniu za tak cenny dar, dokonała prezentacji nowego sztandaru: na jego prawej połaci widnieje orzeł biały i słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna; na lewej - nazwa szkoły i wizerunek patrona szkoły Władysława Łokietka. Dyrektor Halina Brzozowska przekazała sztandar Pocztowi Uczniów klasy I „mundurowej” w składzie: chorąży sztandaru: Michał Gajdemski- Wagner, asysta sztandaru: Krzysztof Jankowski i Mariusz Ornat.

Potem nastąpiła poruszająca ceremonia przekazania mocy przez stary sztandar swojemu następcy. Stary sztandar poniósł poczet sztandarowy w składzie:  Chorąży sztandaru: Dawid Mosur, asysta sztandaru: Karolina Trębacz i Mariola Bednarska.

Obydwa sztandary przy dźwiękach werbli zostały skrzyżowane w geście symbolicznego dotyku insygniów- najpierw przez zetknięcie płatów prawego i lewego a następnie orłów na szczytach drzewców. Całość ukoronowana została hymnem „Gaude Mater” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Cianowic.

Podniosłości chwili dopełniło ślubowanie klas pierwszych dokonane wg ceremoniału wojskowego. Przeprowadzone zostało przez porucznika Jacka Nowaka z jednostki wojskowej 5-ego  batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera w Rząsce, z którą szkoła podpisała w kwietniu porozumienie o współpracy.

Nastrój wzruszenia i podniosłości towarzyszył także profesjonalnemu występowi młodzieży, przygotowanej przez Annę i Grzegorza Kowalików przy współpracy Janusza Cetery i Romana Lubaszewskiego z Centrum Kultury w Skale. 20-osobowy chór, 3 solistów, 4 gitary, flet, prezentacje multimedialne w tle. I to, co najważniejsze: piękne i mądre słowa wyśpiewywane przez młodzież. Warto było je zapamiętać i ponieść w sercu na dalszą drogę życia:

 

„Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi,

Żądając odwagi i męstwa sami na co dzień musimy być odważni i mężni,

Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia,

a nade wszystko od żądzy zemsty, przemocy i odwetu.”

 

Uroczystość została nagrodzona gromkimi brawami licznie zgromadzonych na trybunach rodziców, z których niejeden ocierał ukradkiem łzy. „Jestem dumna z tego, że moi synowie chodzą do tej szkoły”- powiedziała jedna z obecnych na uroczystości mam.

 

Prowadzący część oficjalną:

Aneta Głowacka IIIa i Jakub Bełtowicz Ic

 

Prowadzący część artystyczną:

Katarzyna Bosak IIa

Grzegorz Woszczek IIIa

 

Instrumenty:

Grzegorz Kowalik- gitara akustyczna

Janusz Cetera- gitara elektryczna, akustyk

Roman Lubaszewski- gitara basowa

Damian Głowacki Ia – gitara akustyczna

Klaudia Piotrowska III b- flet poprzeczny

 

Chór:

Katarzyna Bosak –solistka - IIa

Jędrzej Stocki- solista, recytacja - Ia

Michał Stocki - solista - IIIa

Grzegorz Woszczek- recytacja- IIIa

Małgorzata Suchanek- recytacja- IIa

 

Ia

Karolina Gut

Monika Domagalska

Agnieszka Basoń

Aneta Stajniak

Anna Sadowska

Karolina Niewiara

Ilona Półtorak

Agata Kowalska

Magdalena Słaboń

Martyna Żelazna

 

Ib

Natalia Piwowarczyk

Agnieszka Mitka

Grzegorz Wieczorek

Arkadiusz Szwajcowski

 

Prezentacja multimedialna: Rafał Domagalski IIIc

 

Scenariusz: Anna Kowalik

Przygotowanie części oficjalnej: Ewa Morawska, Małgorzata Liszkiewicz

Organizacja całości: całe Grono Pedagogiczne ZSiPO w Skale


Zdjęcia:

 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru Poświęcenie Sztandaru
 Poświęcenie Sztandaru