Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

I Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale

Email Drukuj PDF

31 marca 2009 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale odbył się drugi dzień I Powiatowych Targów Edukacyjnych.

„Do tej szkoły naprawdę warto przyjść. To szkoła na dobrym poziomie” – powiedziała do zaproszonych gimnazjalistów Aniela Kamińska - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. W oparciu o analizę przeprowadzonej we wrześniu wizytacji, zaprezentowała wyniki pracy szkoły. Spośród  licznych wskazanych przez nią atutów, najważniejszym okazał się bardzo wysoki wskaźnik zdawalności matury.

Osiągnięcia młodzieży ze skalskiego liceum i technikum potwierdziła prezentacja multimedialna, a szczególnie informacje o najnowszych sukcesach– pierwszych trzech miejscach i wyjeździe do Brukseli w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz indeks kolegium języka angielskiego zdobyty przez ucznia drugiej klasy. Nutę rozrywki i prezentację szkolnych talentów pokazał układ tańca nowoczesnego i śpiew utworów poetyckich. Bardzo ciepło przyjęto piosenki nagrodzone I miejscem w konkursie patriotycznym „Piosenkę radiotelegrafistki” w wykonaniu Katarzyny Sasulskiej i „Wojna nigdy nie jest daleko” zaśpiewaną przez Małgorzatę Piotrowską.

Szkoła podziękowała swoim sojusznikom. Vice- Starosta Powiatu Krakowskiego – Andrzej Furmanik wraz z Dyrektorem ZSiPO w Skale Haliną Brzozowską nagrodzili tytułem „Przyjaciela Młodzieży”: Burmistrza Miasta i Gminy Skała Roberta Jakubka, Mariana Cyganka - Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy AK Inspektorat Maria w Skale, rodzica - Jolantę Penkalę oraz Mariana Drozdzowskiego - właściciela firmy „Madro” ze Skały.

„Przyjaciel Szkoły”


Samorządowiec:
Pan  Robert Jakubek
burmistrz miasta i gminy Skała
za światło w  postrzeganiu roli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  w Skale 
w środowisku lokalnym
docenianie młodzieży i jej działalności,
oraz
gotowość niesienia wszelkiej pomocy

 

Rodzic:
Pani Jolanta Penkala
za aktywną działalność w Radzie Rodziców
i popularyzowanie wizerunku szkoły w lokalnym środowisku

 

Firma: 
„Madro”
Pan Marian Drozdowski
za nieustającą gotowość do materialnego wspierania placówki
i pomoc w  jej unowocześnianiu

 

Stowarzyszenie:
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej
Inspektorat „Maria” w Skale
Pan Marian Cyganek
za wieloletnią naukę patriotyzmu, zaangażowania i ofiarności

 

„Zespół Szkół w Skale - Idealna przestrzeń dla Twojego rozwoju”- takie hasło reklamuje skalskie liceum i technikum. Rzeczywiście, jednym z największych skarbów jest nie tylko nowoczesny budynek i baza, ale też położenie na tle lasu Ojcowskiego Parku Narodowego. Zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego - Józef Partyka - opowiedział o funkcjonowaniu liceum w środowisku lokalnym, a Krystyna Dec ze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego o współpracy młodzieży ze Stowarzyszeniem.

Jak wyglądają lekcje, jacy są nauczyciele? Gimnazjaliści mogli się o tym przekonać biorąc udział w zajęciach pokazowych. Na języku angielskim ubierano „Szkotów” w 8-metrowe kilty, niemieckiego uczono się technikami multimedialnymi, na chemii wytwarzano błyskawice, a na informatyce czarodziejskie kliknięcie otwierało bramy raju.

 

Zdjęcia:

 

I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale
I Powiatowe Targi Edukacyjne w SkaleI Powiatowe Targi Edukacyjne w Skale