Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Olimpiada Języka Angielskiego

Email Drukuj PDF

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale wzięli udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cele olimpiady to:

  1. budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim,
  2. rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach angielskiego obszaru językowego,
  3. rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej,
  4. stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.

Eliminacje są trzystopniowe (I stopień - zawody szkolne, II stopień - zawody okręgowe, III stopień - zawody centralne)

Zawody I stopnia odbyły się w naszej szkole dnia 17 listopada 2008 roku. 10 naszych uczniów miało za zadanie wykonać pracę pisemną w formie testu zawierającego różnorodne zadania. Warunkiem wysłania pracy do Komitetu Okręgowego było uzyskanie 50% punktów z testu sprawdzonego przez panią Annę Łuszcz.
Po weryfikacji wszystkich przysłanych prac, Komitet ustalił ostateczny próg punktowy.
Do II stopnia eliminacji zakwalifikował się jeden z uczniów Zespołu - Konrad Drozdowski z klasy IIa.

II etap Olimpiady organizowany przez Komitety Okręgowe odbył się 19 i 20 stycznia 2009 roku.
Zawody te składały się z dwóch cześci: pisemnej i ustnej.
Pierwsza (19 stycznia) polegała na wykonaniu przez zawodników pracy pisemnej (testu), w której tym razem znajdowały się także zagadnienia z zakresu historii, geografii oraz literatury Wielkiej Brytanii i USA.

Aby zakwalifikować się do części ustnej, należało po raz kolejny uzyskać przynajmniej połowę możliwych do zdobycia punktów. Udało się to uczniowi reprezentujacemu naszą szkołę, Konradowi. Do tego etapu, który odbył się 20 stycznia, Komitet Okręgu Krakowskiego (obejmującego województwo małopolskie i świętokrzyskie) dopuścił w sumie 29 osób.

Egzamin ustny miał na celu sprawdzenie umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim i szerszych wiadomości kulturowych. Konieczne było również przygotowanie 6 pozycji z literatury brytyjskiej i amerykańskiej.

Oficjalne wyniki II stopnia eliminacji wraz z listą finalistów, którzy pojadą na zawody centralne do Warszawy, zostaną podane pod koniec lutego.