Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Granty i programy unijne.

Email Drukuj PDF

Granty i programy unijne.

Aby rozwinąć zainteresowania uczniów szkoła umożliwia wszystkim uczniom uczestnictwo m.in. w grantach edukacyjnych takich jak:

 1. „Pływaj i bądź sprawny”
 2. „Strzelec wyborowy”
 3. „Kurs skoczka spadochronowego”
 4. Granty z matematyki
 5. „Ze sztuką za pan brat”

W czasie tych zajęć uczniowie rozwijają swoją sprawność fizyczną, poznają kulturę regionalną, doskonalą swoje umiejętności.

Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Technikum w Skale. W ramach którego uczniowie technikum mogą bezpłatne uczestniczyć w kursach:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Kurs kierowcy wózka widłowego
 • Kurs eksploatacji urządzeń elektrycznych SEP do 1KW
 • Kurs barmański
 • Kurs prowadzącego strzelanie
 • Kurs ochrony imprez masowych
 • Kurs grafiki komputerowej
 • Kursy obsługi programów Autocad i Autodesk.

 

W ramach międzynarodowego programu Erasmus+ w naszej szkole realizowanych jest trzy projekty.

1. Staże zagraniczne

Młodzież Technikum ma możliwość wyjazdu na miesięczne praktyki zawodowe do Niemiec i Włoch, finansowane z Programu ERASMUS+. W roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest projekt „Staże zagraniczne – droga do kariery”. W ramach projektu uczniowie klas III technikum odbywali czterotygodniowe staże u włoskich przedsiębiorców. Realizacja projektu ułatwi uczniom start na rynku pracy poprzez podniesienie ich kompetencji zawodowych i umiejętności językowych w tym z zakresu słownictwa specjalistycznego a także kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości i przedsiębiorczości. Dzięki wyjazdowi uczniowie zdobywają kwalifikacje dostosowane do rynku pracy, specjalistyczne i pożądane przez pracodawców. Zaznajomili się z najnowszymi technologiami, z życiem w innym kraju europejskim. Przed wyjazdem na staż uczniowie przeszli przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole. Odbywały się zajęcia z branżowego języka angielskiego, prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia z języka włoskiego, zajęcia kulturowe, obejmujące zagadnienia dotyczące norm społecznych i funkcjonowania w kraju partnera oraz zajęcia z pedagogiem o charakterze motywacyjno-integracyjnym. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki w czasie wolnym pokryte zostają z budżetu projektu.

1. Projekt POWER "Staże zagraniczne - teoria w praktyce" w regionie Leipzig/Schkeuditz w Niemczech - listopad 2016r. Zakładka Projekt POWER:"Staże zagraniczne - teoria w praktyce"

2. Projekt POWER "Praktyki zagraniczne. Europejska jakość - profesjonalne doświadczenie” w Parmie we Włoszech - grudzień 2017r.

3. Projekt Erasmus+ „Staże zagraniczne – droga do kariery” w Bolonii we Włoszech - marzec 2018r.

2. „Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju przedsiębiorczości”

„Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju przedsiębiorczości” - to tytuł kolejnego projektu realizowanego w naszej Szkole w ramach międzynarodowego programuErasmus+.
Koordynujemy współpracę uczniów szkół z Włoch, Turcji, Portugalii i Hiszpanii, która zaplanowana jest na lata 2018-2020. Celem projektu jest kształcenie postaw przedsiębiorczych u uczniów oraz uświadomienie wagi dziedzictwa kulturowego. W toku działań przygotowawczych uczniowie poznają różne aspekty dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystania w turystyce i innych dziadzinach gospodarki. Podczas pięciu spotkań projektowych w międzynarodowych grupach uczniowie będą realizować szereg działań, podczas których będą analizować potencjał biznesowego wykorzystania różnych form dziedzictwa kulturowego. W trakcie zajęć stosowane będą techniki z zakresu programu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

Informacje o projekcie zakładka Erasmus+ "Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju przedsiębiorczości" - strona projektu

3. „Paszport do Europy” - Zespól Szkól i Placówek Oświatowych w Skale jest partnerem w projekcie.

Celem projektu jest promowanie wartości międzykulturowości w Europie oraz tolerancji wobec różnorodności językowej. Projekt ma na celu kształcenie umiejętności językowych oraz cyfrowych, aby przygotować uczniów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie europejskim w życiu codziennym i na rynku pracy. Uczniowie między wizytami maja za zadanie opracować anglojęzyczny film o historii ojczystego kraju, mapę atrakcji w okolicy, zaprezentują roślinność typową dla swojego kraju w szkolnym ogródku i na szkolnych korytarzach – przygotują lekcję muzealną oraz zorganizują imprezę sportową dla całej społeczności szkolnej, podczas której serwowane będą typowe dla kraju goszczącego potrawy.

Informacje o projekcie zakładka Erasmus+ "Paszport do Europy" -strona projektu

Wymiana młodzieży

Wieloletnią tradycją szkoły jest organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży polskiej z młodzieżą niemiecką i izraelską. Umożliwiają one uczniom poznanie nowych miejsc, kultur, a przede wszystkim doskonalenie języka i zawieranie nowych przyjaźni. Uczniowie naszej szkoły przez tydzień przebywali u zaprzyjaźnionych rodzin na terenie Izraela a następnie gościli ich u siebie. Szkoła uczestniczy również w międzynarodowych spotkaniach młodzieży polsko-izraelskiej w ramach projektu współfinansowanego przez  ORE pt. „Pamięć i tożsamość”.

Wymiana polsko-niemiecka

Wymiana polsko-izraelska