Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rekrutacja - dokumenty

Email Drukuj PDF

REKRUTACJA 2017/2018

Moduł OMIKRON wspierający elektroniczną rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych będzie dla Państwa dostępny pod adresem
http://krakow.e-omikron.pl

UWAGA uczniowie gimnazjów powiatu krakowskiego i miasta Krakowa.

W systemie rekrutacji OMIKRON w zakładce pn. "Informator o ofercie" prosimy w polu wyboru "Powiat" wybrać "Powiat Krakowski", a następnie kliknąć wyszukaj.

 

Termin składania wniosków:

 

od  24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godziny 15:00

Kandydaci z gimnazjów objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
Kandydaci z gimnazjów nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl)

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), podpisać i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym jaki dokument należy dołączyć jest zawarta we wniosku).

od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godziny 15:00 dostarczenie:

- oryginału lub kopii świadectwa ukończenia gimnazjum

- zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego

- karty informacyjnej potwierdzającej przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej

Po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkołach dysponujących wolnymi miejscami rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. Postępowanie uzupełniające przeprowadzają dyrektorzy poszczególnych szkół, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r., dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie: ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY


Dodatkowe załączniki do wniosku:

Podanie o przyjęcie do Internatu: podanie do Internatu

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka: oświadczenie

Oświadczenie dotyczące wielodzietności: oświadczenie

AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie