Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Oferta edukacyjna po szkole podstawowej

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2019/2020
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 
proponuje naukę w następujących typach szkół:

Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej
Planujemy uruchomienie następujących klas:

 • klasa wojskowo-policyjna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • geografia, wiedza o społeczeństwie
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej:zajęcia specjalistyczne
 • klasa strażacko-ratownicza z rozszerzonymi przedmiotami:
  • chemia, biologia
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej:zajęcia specjalistyczne
 • klasa humanistyczna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • język polski, historia
  • przedmiot dodatkowy: dziedzictwo kulturowe Krakowa
 • klasa przyrodniczo -turystyczna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • biologia, geografia lub chemia
Technikum po szkole podstawowej
Planujemy uruchomienie następujących klas:
 • klasa technik informatyk rozszerzone przedmioty:
  • informatyka
 • klasa technik logistyk rozszerzone przedmioty:
  • geografia
 • klasa technik spedytor rozszerzone przedmioty:
  • geografia
 • klasa technik organizacji turystyki rozszerzone przedmioty:
  • geografia
 • klasa technik fotografii i multimediów rozszerzone przedmioty:
  • informatyka
AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie