Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Szkoły zaoczne dla dorosłych

Email Drukuj PDF

Liceum Ogólnokształcące
na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej, trzyletnie

Liceum Uzupełniające
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, dwuletnie

Nauka w szkołach zaocznych jest bezpłatna, zajęcia odbywają się w piątek od godziny 1600 - 2000 i w sobotę od 800 - 1800.


Od września 2003 r. w ramach Zespołu Szkół w Skale otworzono Szkołę Policealną dla dorosłych – forma zaoczna na podbudowie: liceum ogólnokształcącego lub liceum technicznego w zawodzie:

Technik informatyk

Nauka w szkole trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w grupach. Każdy słuchacz pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym.
Zajęcia odbywają się w piątek od godziny 1600- 2000 a w sobotę od 800 - 1830.

W ramach planu nauczania realizowane są następujące zajęcia edukacyjne:

 • Język angielski zawodowy
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • Oprogramowanie biurowe
 • Multimedia i grafika komputerowa
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Zajęcia specjalizacyjne do wyboru: Systemy zarządzania bazami danych, Grafika komputerowa, Aplikacje internetowe
 • Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Każdy słuchacz pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) projektowania i tworzenia stron www
2) posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym w tym pakietem biurowym MS Office 2003/2007, programami do obróbki grafiki (CorelDraw, Photoshop);
3) obsługa i konfiguracja systemów operacyjnych Windows, Linux;
4) projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych;
5) dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań;
6) administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.

 

PROJEKTY
klasy mudnurowe
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny