Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Liceum Ogólnokształcące - REKRUTACJA 2018/19

Email Drukuj PDF

Liceum Ogólnokształcące istnieje w Skale już od 1949 roku i do dnia dzisiejszego wykształciło wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą tu wiedzę, aby osiągnąć sukcesy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Szkoła stwarza uczniom i słuchaczom szansę zdobycia dobrego wykształcenia, aby w przyszłości móc kontynuować naukę na dowolnie wybranej uczelni. Staramy się na bieżąco reagować na sygnały z rynku pracy, otwierając profile, które odzwierciedlają zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie, jak też zaspokajają zainteresowania potencjalnych uczniów.

W Liceum młodzież może uczyć się w następujących klasach:

 • klasa wojskowo-policyjna – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • geografia, wiedza o społeczeństwie
  • przedmiot dodatkowy: zajęcia specjalistyczne
Ministerstwo Obrony Narodowej od września 2017r. uruchomiło
pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia 
CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH.
Nasza szkoła jako jedna z 4 w województwie małopolskim
została zakwalifikowana do tego projektu.
Strona projektu: Pilotażowy program MON Lista szkół biorących udział w pilotażowym programie MON: WYKAZ
 • klasa strażacko-ratownicza – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • chemia, fizyka, język angielski
  • przedmiot dodatkowy: zajęcia specjalistyczne
 • klasa dziennikarska (Dlaczego human? Innowacja pedagogiczna - "Człowiekiem być" - przeczytaj :) z rozszerzonym przedmiotami:
  • język polski, historia, język angielski
  • przedmiot dodatkowy: dziedzictwo kulturowe Krakowa
 • klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym przedmiotami:
  • biologia, chemia, język angielski
 • klasa ekologiczno-turystyczna z rozszerzonym przedmiotami:
  • biologia, geografia, język angielski
 • klasa inżynierska z rozszerzonym przedmiotami:
  • fizyka, matematyka, język angielski

Klasa I wojskowo-policyjna realizuje program innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne prowadzone głównie w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce, 8 Bazie Transportu Lotniczego i Areszcie Śledczym mają na celu zapoznanie uczniów z pracą w wojsku i policji. Dodatkowo organizowana jest nauka pływania, strzelania, musztry, samoobrony oraz pomocy przedlekarskiej. Uczniowie uczestniczą w obozach i szkoleniach, podczas których uczą się sztuki przetrwania, wspinaczki, marszu na orientację. Program klasy skierowany jest do młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Ukończenie klasy „mundurowej” daje dodatkowe punkty przy staraniu się o pracę w służbach mundurowych.

Klasa I strażacko-ratownicza realizuje program innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne-edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne, prowadzone ze strażakami z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 5 w Krakowie, OSP w Skale oraz w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce. Organizowane są dodatkowe zajęcia ze wspinaczki skałkowej i pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mają tym samym możliwość odbycia kursu strażackiego oraz kursu kwalifikacyjnego Pomocy Przedmedycznej. Dodatkowe zajęcia musztry, samoobrony i strzelania.

Klasa I humanistyczna realizuje program innowacji pedagogicznej „Człowiekiem być”. Klasa adresowana jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, chcących kontynuować naukę na prestiżowych kierunkach np. prawo, politologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe. W ramach tej klasy realizowane będą zajęcia z Dziedzictwa kulturowego Krakowa (w tym: wycieczki do najciekawszych miejsc w Krakowie mające na celu ukazanie znaczenia miasta i przemian, jakie w nim zachodziły na przestrzeni wieków) oraz program „Ze sztuką za pan brat” (zajęcia dodatkowe przybliżające różnorodność kulturową Krakowa, tj. teatr, opera, filharmonia. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich oraz publikacji artykułów w prasie lokalnej. Dlaczego human? przeczytaj

Klasa I biologiczno-chemiczna przeznaczona jest szczególnie dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi i medycznymi, które w przyszłości pragną podjąć studia na atrakcyjnych kierunkach (np. zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, zarządzanie służbą zdrowia, kosmetologia, ochrona środowiska). Planowane są zajęcia prowadzone przy współpracy z wyższymi uczelniami. Współpraca z ośrodkiem dydaktycznym OPN, dzięki której organizowane są liczne wycieczki przedmiotowe.

Klasa I ekologiczno-turystyczna. Proponujemy ciekawe zajęcia  nie tylko w szkole,  ale także w terenie oraz w różnych placówkach, np. muzeach, ogrodach, planetarium, na wycieczkach przedmiotowych. Oprócz poszerzenia wiadomości z przedmiotów przyrodniczych, proponujemy w ramach zajęć dodatkowych: wyjazdy oraz realizację ciekawych projektów związanych z turystyką. Na ich realizację pozyskujemy fundusze z grantów powiatowych. Współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Uczniowie mają możliwość wyjazdów na rajdy organizowane przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Program klasy umożliwia uczniowi poznanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego najbliższej okolicy. Daje możność udziału w  wielu konkursach o tematyce ekologicznej. Podejmowane chętnie przez uczniów akcje ekologiczne kształtują proekologiczne postawy.

Klasa I inżynierska to propozycja dla wszystkich zainteresowanych naukami ścisłymi. Jest odpowiedzią na obserwowany w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej popyt na pracowników o specjalnościach inżynierskich. To klasa przeznaczona dla osób, które pragną podjąć studia na uczelniach technicznych. Planowane są zajęcia organizowane przy współpracy z AGH i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Organizowane będą obozy matematyczne i naukowe rozwijające zainteresowania uczniów.

AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie