Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zakwaterowanie w internacie

Email Drukuj PDF

Zakwaterowanie wychowanków w internacie odbędzie się 31.08.2021(wtorek).

W Skale: Klasy I - od 17.00-18.00

Pozostali wychowankowie - 18.00-20.00

Filia Łazy: od 16.00

Rekrutacja 2021/22

Email Drukuj PDF

rekrutacja.lo-skala.pl

Podręczniki

Email Drukuj PDF

Podręczniki na rok szkolny 2021/22

Technikum (link do dokumentu)

Liceum (link do dokumentu)

Przetarg na świadczenie usług żywieniowych

Email Drukuj PDF

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
„ Świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale”

Specyfikacja warunków zamówienia (link do dokumentu)

Informacja dla uczniów klas pierwszych mundurowych

Email Drukuj PDF

Informacja dla uczniów klas mundurowych I Liceum oraz I Technikum w zawodzie technik logistyk mundurowy.

Zapraszamy rodziców oraz uczniów klas mundurowych: I LO oraz klasy I TL – technik logistyk mundurowy, w dniu 04 sierpnia 2021r. w godzinach 9.00 -15.30 na przymiarkę mundurów według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Przypominamy o konieczności posiadania maseczek.

Przymiarki mundurów (link do dokumentu z harmonogramem)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont łazienek- wyniki

Email Drukuj PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na remont łazienek (dokument do pobrania)

Ogłoszenie – rekrutacja na kurs prawa jazdy kat. B

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na kursu prawa jazdy kategorii B organizowany w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Uczeń / uczennica może rozpocząć kurs prawy jazdy kat. B nie wcześniej, niż maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem 18-stego roku życia (liczy się data rozpoczęcia kursu). W dniu egzaminu na prawo jazdy uczeń / uczennica muszą być pełnoletni (ukończony 18-sty rok życia).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 13 – 20 lipca 2021 roku.

Więcej…

Sukces na maturze Technikum w Skale

Email Drukuj PDF

zdjęcie z InternetuMimo tego że matura w całej Polsce należała do trudnych i dla wielu osób z dobrymi wynikami była smutną niespodzianką, wyniki Zespołu Szkół w Skale są zadowalające i tegoroczną maturę należy uznać za zakończoną sukcesem, zwłaszcza w technikum. Zdawalność egzaminu w naszej szkole wyniosła 82,3%, co jest niemal o 10 punktów procentowych więcej niż w powiecie krakowskim (73%) oraz zdecydowanie lepiej niż w Małopolsce (78,1%) i w wynikach ogólnopolskich (74,5%).

Więcej…

Strona 4 z 5

PROJEKTY
klasy mudnurowe
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny