Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podsumowanie projektu: Zróbmy razem coś dobrego! Wyślij z nami paczkę do Afryki

Email Drukuj PDF

Podsumowanie projektu: 
Zróbmy razem coś dobrego! Wyślij z nami paczkę do Afryki

Zróbmy razem coś dobrego!
Wyślij z nami paczkę do Afryki

Inauguracja roku szkolnego klas mundurowych

Email Drukuj PDF

Ponad 400 uczniów reprezentujących klasy mundurowe z całej niemal Polski rozpoczęło kolejny rok szkolny. Tym razem uroczystość miała miejsce w Kielcach, gdzie trwa właśnie 26 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – kilkudniowy pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, nowatorskich rozwiązań technicznych i logistycznych.

Młodzież powitał Minister Obrony Narodowej – pan Mariusz Błaszczak, który podkreślił znaczenie klas mundurowych dla obronności kraju, podziękował wszystkim wychowawcom i opiekunom za zaangażowanie i dawanie przykłady, a samym uczniom życzył sukcesów w nowym roku szkolnym.

Więcej…

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 klas mundurowych w Skale

Email Drukuj PDF

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 klas mundurowych w Skale - artykuł na stronie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Liceum i Technikum w Skale świętuje kolejny sukces

Email Drukuj PDF

W nowy rok szkolny Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale wkracza z niezwykłymi wydarzeniami i faktami, o których zostali poinformowani uczestnicy uroczystej inauguracji. Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze powiatu: wicestarosta Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara oraz przedstawiciele służb mundurowych i organizacji, z którymi współpracuje szkoła: zastępca komendanta powiatowego policji w Krakowie nadkomisarz Jacek Rosół, sierżant sztabowy Agnieszka Piekło-Bielarz rzecznik prasowy oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Danuta Wilk.

Więcej…

Przetarg: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych w Skale w roku szkolnym 2018/2019 r."
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór mundurów

Email Drukuj PDF

Odbiór mundurów 30 sierpnia tj. czwartek w godzinach 16:00 - 19:00

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
ul. ks. St. Połetka 30, 32-043 Skała

ogłasza:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na świadczenie usług cateringowych

polegających na przygotowaniu, dostarczeniu

i wydaniu posiłków dla uczniów

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 21.08.2018 r. do godz.12.00

w Sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Informacje szczegółowe można uzyskać

pod nr tel. (12) 389-03-11

Do pobrania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do pobrania: załączniki do oferty

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a9cea146-73ed-4fcb-841c-ac3df87ecf36

Unieważnienie przetargu na świadczenie usług cateringowych

Skała, dnia 02.08.2018 r.

Zawiadomienie o

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w dniu 02.08.2018 r. komisja przetargowa zawiadamia o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Strona 4 z 5

AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie